09 dec 2014 09:18

23 jan 2015 14:22

Hotade svampar skyddas i nytt reservat

ÄLGARÅS: Länsstyrelsen har tagit beslut om Näsaviken

Nu är det klart att drygt fem hektar utanför Älgarås, vid sjön Velens östra strand, blir naturreservat. Det har länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat.

MT har tidigare berättat om planerna på att skydda Näsaviken, som utgör ett eldorado för den svampintresserade. Det är dock inte matsvampar som lockar här. I stället handlar det om sällsynta och hotade arter med namn som bitter taggsvamp, orange taggsvamp, grangråticka, gyllenspindling och puderspindling med flera.

– Grunden till områdets rika och speciella svampflora utgörs av den mycket ovanliga och kalkrika berggrunden olivinhornbländit, säger biolog Henrik Roos på länsstyrelsen.

De flesta av områdets sällsynta svampar är också beroende av att det finns gamla granar. Genom att bilda ett naturreservat säkerställs att granarna inte avverkas.

MT har tidigare berättat om planerna på att skydda Näsaviken, som utgör ett eldorado för den svampintresserade. Det är dock inte matsvampar som lockar här. I stället handlar det om sällsynta och hotade arter med namn som bitter taggsvamp, orange taggsvamp, grangråticka, gyllenspindling och puderspindling med flera.

– Grunden till områdets rika och speciella svampflora utgörs av den mycket ovanliga och kalkrika berggrunden olivinhornbländit, säger biolog Henrik Roos på länsstyrelsen.

De flesta av områdets sällsynta svampar är också beroende av att det finns gamla granar. Genom att bilda ett naturreservat säkerställs att granarna inte avverkas.

  • Jenny Allvin