05 dec 2014 06:00

23 jan 2015 14:45

Få inskrivna hos kommunala AMU

TÖREBODA: Spårledare har fått sluta

AMU i Töreboda är uppbyggt för minst 80 inskrivna. Men under året har Arbetsförmedlingen anvisat få personer dit.
– Vi har 35 inskrivna i dag, berättar platschef Heidi Hansen.

Törebodas kommunledning har reagerat på att Arbetsförmedlingen anvisat så få arbetslösa till arbetsmarknads- och utbildningscentrum. I januari hade AMU 98 inskrivna, i dag 35.

– Vi hoppas mycket på samarbetet med SFI, vi har fått tio inskrivna därifrån i dagarna, säger Heidi Hansen.

Rektor och områdeschef Erland Gustafsson konstaterar att en konsekvens av att deltagarantalet minskat är att fyra spårledare har sagts upp. Verksamheten är uppbyggd i olika steg med målet att kunna slussa ut i arbetslivet eller i utbildning efter max ett år. Tre inriktningar – spår – finns kvar: Industri, bygg och snickeri samt en del av hem och hobby.

– Det går inte att ha samma bredd nu. Vi tittar på hur vi ska få det att gå ihop nästa år. Verksamheten är uppbyggd för minst 80 deltagare, vi har också avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot 80 personer, säger Erland Gustafsson och tillägger att ett nytt avtal för 2015 ska formuleras nästa vecka.

Konkurrens

Heidi Hansen upplever att dialogen med Arbetsförmedlingen försämrades i samband med att Arbetsförmedlingen gick in i en ny organisation i början av året.

– Flera anställda som vi hade nära kontakt med slutade. Det var tvärstopp ett tag, vi fick inga inskrivna alls. Sedan har det kommit någon då och då.

Erland Gustafsson är övertygad om att det handlar om ökad konkurrens; att Arbetsförmedlingen väljer privata aktörer. Han hoppas dock att statistiken från AMU i Töreboda ska väga tungt. Och nu söker kommunen mer ändamålsenliga lokaler. Bland annat är A-möblers gamla lokal vid Skövdevägen intressant, både för AMU och för SFI-undervisning.

Arbetsförmedlingschef Git Axnemon har två förklaringar till att kommunens arbetsmarknadsenhet har färre inskrivna:

– I sysselsättningsfasen har målgruppen minskat. Det har jag förklarat för kommunen. Sedan har vi olika anordnare av sysselsättningsplatser, däribland sociala företag. Individen väljer i stor utsträckning själv, men vi eftersträvar arbetsplatsnära platser där erfarenheten är att det finns chans till jobb.

Hennes bild är ändå att de allra flesta i målgruppen har valt AMU i Töreboda.

– Vi har fler aktörer att samarbeta med i dag och vi är flera nya chefer på Arbetsförmedlingen. Det tar ett tag att lära känna varandra – där finns lite att göra, säger hon.

Törebodas kommunledning har reagerat på att Arbetsförmedlingen anvisat så få arbetslösa till arbetsmarknads- och utbildningscentrum. I januari hade AMU 98 inskrivna, i dag 35.

– Vi hoppas mycket på samarbetet med SFI, vi har fått tio inskrivna därifrån i dagarna, säger Heidi Hansen.

Rektor och områdeschef Erland Gustafsson konstaterar att en konsekvens av att deltagarantalet minskat är att fyra spårledare har sagts upp. Verksamheten är uppbyggd i olika steg med målet att kunna slussa ut i arbetslivet eller i utbildning efter max ett år. Tre inriktningar – spår – finns kvar: Industri, bygg och snickeri samt en del av hem och hobby.

– Det går inte att ha samma bredd nu. Vi tittar på hur vi ska få det att gå ihop nästa år. Verksamheten är uppbyggd för minst 80 deltagare, vi har också avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot 80 personer, säger Erland Gustafsson och tillägger att ett nytt avtal för 2015 ska formuleras nästa vecka.

Konkurrens

Heidi Hansen upplever att dialogen med Arbetsförmedlingen försämrades i samband med att Arbetsförmedlingen gick in i en ny organisation i början av året.

– Flera anställda som vi hade nära kontakt med slutade. Det var tvärstopp ett tag, vi fick inga inskrivna alls. Sedan har det kommit någon då och då.

Erland Gustafsson är övertygad om att det handlar om ökad konkurrens; att Arbetsförmedlingen väljer privata aktörer. Han hoppas dock att statistiken från AMU i Töreboda ska väga tungt. Och nu söker kommunen mer ändamålsenliga lokaler. Bland annat är A-möblers gamla lokal vid Skövdevägen intressant, både för AMU och för SFI-undervisning.

Arbetsförmedlingschef Git Axnemon har två förklaringar till att kommunens arbetsmarknadsenhet har färre inskrivna:

– I sysselsättningsfasen har målgruppen minskat. Det har jag förklarat för kommunen. Sedan har vi olika anordnare av sysselsättningsplatser, däribland sociala företag. Individen väljer i stor utsträckning själv, men vi eftersträvar arbetsplatsnära platser där erfarenheten är att det finns chans till jobb.

Hennes bild är ändå att de allra flesta i målgruppen har valt AMU i Töreboda.

– Vi har fler aktörer att samarbeta med i dag och vi är flera nya chefer på Arbetsförmedlingen. Det tar ett tag att lära känna varandra – där finns lite att göra, säger hon.

  • Jenny Allvin

Statistik

AMU hade 30 juni 2013 till 30 juni 2014 totalt 275 personer i verksamheten. Bland de 205 deltagare som slutat på AMU har 142 gått vidare till anställning i någon form och 37 har fått praktik eller börjat studera.

Källa: Töreboda kommun