03 dec 2014 13:27

23 jan 2015 14:45

Förr och nu i Moholmsbygden

Bärboomen i Beateberg, en 100-årig förening och lanthandeln i Fura. Det är något av vad som skildras i årets upplaga av Moholmsbygden.

Varje år utkommer Moholms hembygdsförening med sin skrift om händelser under året som gått och tillbakablickar.

Denna gång berättas bland annat om jubilerande Ekeskogs kyrkliga syförening och om skräddarsonen Oscar Karlson vars dröm var en egen handelsbod. Oscar förverkligade drömmen hemma i Fura. Om somrarna kom varor med båt som lade till vid Beatebergs eller Böksnäs bryggor och om vintrarna hämtades varor i Moholm, med vagn eller släde dragen av häst.

Det finns en artikel om Sonja Svensson i Tåtorp, flitigt anlitad av ortsbefolkningen för att göra så kallade hyllningsadresser. Och så finns ett större reportage om de driftiga bärodlarna i Beateberg. Brita Larsson i Kanterud berättar om de långa arbetsdagarna under en odlingssäsong.

Redaktionskommittén utgörs av Ingrid Persson, Johan Pethrus och Britt Uhlin.

Varje år utkommer Moholms hembygdsförening med sin skrift om händelser under året som gått och tillbakablickar.

Denna gång berättas bland annat om jubilerande Ekeskogs kyrkliga syförening och om skräddarsonen Oscar Karlson vars dröm var en egen handelsbod. Oscar förverkligade drömmen hemma i Fura. Om somrarna kom varor med båt som lade till vid Beatebergs eller Böksnäs bryggor och om vintrarna hämtades varor i Moholm, med vagn eller släde dragen av häst.

Det finns en artikel om Sonja Svensson i Tåtorp, flitigt anlitad av ortsbefolkningen för att göra så kallade hyllningsadresser. Och så finns ett större reportage om de driftiga bärodlarna i Beateberg. Brita Larsson i Kanterud berättar om de långa arbetsdagarna under en odlingssäsong.

Redaktionskommittén utgörs av Ingrid Persson, Johan Pethrus och Britt Uhlin.

  • Jenny Allvin