01 dec 2014 19:00

23 jan 2015 14:45

Bättre skolresultat med frukt?

Under december månad serveras frukt varje dag i kommunens grundskolor.
– Ett sätt att höja skolresultaten, säger Gunilla Sandberg, rektor på Centralskolan.

Bara på Centralskolan innebär satsningen cirka 70 kilo bananer om dagen. Därtill kartongvis med äpplen och klementiner.

– Forskning säger att näringsriktig kost höjer skolresultaten. Det är en viktig del av folkhälsoarbetet, säger Gunilla Sandberg.

Bakom fruktförsöket står skolan tillsammans med folkhälsorådet och kostenheten. Pengarna tas ur kontot för hälsofrämjande skolutveckling. På Centralskolan införs dessutom ett utökat proteininslag i salladsbuffén för att de elever som bara äter sallad ska stå sig bättre en hel dag. Det kan exempelvis vara tonfisk, skinka och keso.

”Ingen utan”

Magnus Arvidsson, rektor på Kilenskolan och Älgarås skola, berättar att F-5-skolorna redan har fruktstund på schemat. Men då får barnen ta med sig hemifrån. Skillnaden nu är att frukten finns i skolan.

Gunilla Sandberg framhåller att frukt till alla också skapar en mer rättvis skola.

– Alla elever har inte möjlighet att ha med sig frukt till skolan hemifrån. Och skolan ska vara avgiftsfri. Det får inte hända att någon elev sitter utan frukt på fruktstunden, slår hon fast.

Monica Söderberg, kock i Centralskolans kök, tror att det nu blir mindre spring i affärerna på rasterna.

– Eleverna dövar annars suget med godis och dricka. Och jag tror inte att de föräldrar som redan i dag köper hem frukt slutar med det bara för att barnen får frukt i skolan. Det blir i stället fler som får frukt, säger Monica Söderberg.

Linnea Gustafsson i högstadiets elevråd lovordar idén.

– Man är hungrig innan man äter lunch så det är jättebra.

Edvin Gustafsson brukar döva hungern med en smörgås – även han tror att frukt gör skoldagen lättare.

– Jag blir gladare i alla fall, tillägger Linnea.

Folkhälsoplanerare Pia Gustavsson säger att en uppföljning av provtiden ska göras. Om det blir en fortsättning är i dagsläget oklart. Men det extra inslaget i salladsbuffén finns kvar under hela vårterminen.

Bara på Centralskolan innebär satsningen cirka 70 kilo bananer om dagen. Därtill kartongvis med äpplen och klementiner.

– Forskning säger att näringsriktig kost höjer skolresultaten. Det är en viktig del av folkhälsoarbetet, säger Gunilla Sandberg.

Bakom fruktförsöket står skolan tillsammans med folkhälsorådet och kostenheten. Pengarna tas ur kontot för hälsofrämjande skolutveckling. På Centralskolan införs dessutom ett utökat proteininslag i salladsbuffén för att de elever som bara äter sallad ska stå sig bättre en hel dag. Det kan exempelvis vara tonfisk, skinka och keso.

”Ingen utan”

Magnus Arvidsson, rektor på Kilenskolan och Älgarås skola, berättar att F-5-skolorna redan har fruktstund på schemat. Men då får barnen ta med sig hemifrån. Skillnaden nu är att frukten finns i skolan.

Gunilla Sandberg framhåller att frukt till alla också skapar en mer rättvis skola.

– Alla elever har inte möjlighet att ha med sig frukt till skolan hemifrån. Och skolan ska vara avgiftsfri. Det får inte hända att någon elev sitter utan frukt på fruktstunden, slår hon fast.

Monica Söderberg, kock i Centralskolans kök, tror att det nu blir mindre spring i affärerna på rasterna.

– Eleverna dövar annars suget med godis och dricka. Och jag tror inte att de föräldrar som redan i dag köper hem frukt slutar med det bara för att barnen får frukt i skolan. Det blir i stället fler som får frukt, säger Monica Söderberg.

Linnea Gustafsson i högstadiets elevråd lovordar idén.

– Man är hungrig innan man äter lunch så det är jättebra.

Edvin Gustafsson brukar döva hungern med en smörgås – även han tror att frukt gör skoldagen lättare.

– Jag blir gladare i alla fall, tillägger Linnea.

Folkhälsoplanerare Pia Gustavsson säger att en uppföljning av provtiden ska göras. Om det blir en fortsättning är i dagsläget oklart. Men det extra inslaget i salladsbuffén finns kvar under hela vårterminen.

  • Jenny Allvin

Det säger Skollagen

Utbildningen ska vara avgiftsfri. Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

Belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola.

Källa: Skolverket