01 dec 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Otryggt duscha i skolan

KOMMUNEN: Därför skolkar elever från idrotten

RÄDSLA. Elever på Centralskolan känner sig otrygga i duschen och uteblir därför från idrottslektioner. Nästa år ska duschutrymmena byggas om, det gav kommunstyrelsen enhälligt klartecken till. Men frågan om att flytta sexorna från Centralskolan väckte diskussion.

Omklädningsrummen i idrottshallen ska byggas om 2015. För att skapa en tryggare miljö för Centralskolans elever ska en del av pengarna gå till att bygga om duschutrymmena så att eleverna kan duscha avskilt.

– Enligt kommunstyrelsens beslut ska 200 000 kronor av befintliga medel användas till att göra fyra duschbås, säger kommunalråd Lars-Åke Bergman (S), som tycker att det är allvarligt om elever inte kan delta i lektioner på grund av att de känner sig otrygga.

– En av orsakerna är rädslan för att bli fotograferad och att bilder ska spridas på nätet.

Det var i samband med en enkät i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som det uppdagades att skolans elever betraktar duschen som en otrygg plats. Elever låter antingen bli att duscha efter idrotten eller skolkar från lektionerna.

Ohälsa en följd

Rektor Fredrik Lindström och biträdande rektor Gunilla Sandberg skriver till kommunstyrelsen att enkäten har gett samma resultat i flera år. Uppgiften har bekräftats även i hälsosamtal med skolsköterskan och i samrådsmöten med elever och vårdnadshavare.

På kort sikt befarar rektorerna att otryggheten leder till minskad måluppfyllelse. På lång sikt är försämrad folkhälsa en konsekvens, påpekar de i skrivelsen.

Förutom duschutrymmena känner sig ungdomarna allra mest otrygga i omklädningsrum, korridorer och sociala medier, visar skolans kartläggning.

Sexornas framtid

Ytterligare ett kommunstyrelseärende rörde Centralskolan vid förra veckans sammanträde. Politikerna hade att ta ställning till förslaget om sammanhållen årskurs 4-6 från och med nästa läsår. Men underlaget var tunt, ärendet sammanfattades i några meningar på ett A4-blad.

– Det blev en längre diskussion och en ajournering. Flera ledamöter reagerade starkt på det tunna underlaget, vilket jag har stor förståelse för, säger Lars-Åke Bergman.

Att flytta årskurs sex från Centralskolan är ett förslag som har stort föräldrastöd: ”Barnen får vara barn lite längre”.

– Frågor vi ställer oss är vad det här får för konsekvenser för Centralskolan och även för Björkängsskolan. Där är tanken är att lösa lokalbristen med modulhus som ska placeras utanför skolans område, där förskolan Kastanjen hade sina tillfälliga lokaler.

Fullmäktigebeslut

Kommunstyrelsen beslutade att inriktningen är att arbeta för sammanhållen årskurs 4-6. Men tidsplan och konsekvensbeskrivning ska tas fram.

– Sedan ska frågan förstås behandlas av fullmäktige. Det är en stor förändring, därför måste vi ha ett ordentligt beslutsunderlag, säger Lars-Åke Bergman.

Omklädningsrummen i idrottshallen ska byggas om 2015. För att skapa en tryggare miljö för Centralskolans elever ska en del av pengarna gå till att bygga om duschutrymmena så att eleverna kan duscha avskilt.

– Enligt kommunstyrelsens beslut ska 200 000 kronor av befintliga medel användas till att göra fyra duschbås, säger kommunalråd Lars-Åke Bergman (S), som tycker att det är allvarligt om elever inte kan delta i lektioner på grund av att de känner sig otrygga.

– En av orsakerna är rädslan för att bli fotograferad och att bilder ska spridas på nätet.

Det var i samband med en enkät i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som det uppdagades att skolans elever betraktar duschen som en otrygg plats. Elever låter antingen bli att duscha efter idrotten eller skolkar från lektionerna.

Ohälsa en följd

Rektor Fredrik Lindström och biträdande rektor Gunilla Sandberg skriver till kommunstyrelsen att enkäten har gett samma resultat i flera år. Uppgiften har bekräftats även i hälsosamtal med skolsköterskan och i samrådsmöten med elever och vårdnadshavare.

På kort sikt befarar rektorerna att otryggheten leder till minskad måluppfyllelse. På lång sikt är försämrad folkhälsa en konsekvens, påpekar de i skrivelsen.

Förutom duschutrymmena känner sig ungdomarna allra mest otrygga i omklädningsrum, korridorer och sociala medier, visar skolans kartläggning.

Sexornas framtid

Ytterligare ett kommunstyrelseärende rörde Centralskolan vid förra veckans sammanträde. Politikerna hade att ta ställning till förslaget om sammanhållen årskurs 4-6 från och med nästa läsår. Men underlaget var tunt, ärendet sammanfattades i några meningar på ett A4-blad.

– Det blev en längre diskussion och en ajournering. Flera ledamöter reagerade starkt på det tunna underlaget, vilket jag har stor förståelse för, säger Lars-Åke Bergman.

Att flytta årskurs sex från Centralskolan är ett förslag som har stort föräldrastöd: ”Barnen får vara barn lite längre”.

– Frågor vi ställer oss är vad det här får för konsekvenser för Centralskolan och även för Björkängsskolan. Där är tanken är att lösa lokalbristen med modulhus som ska placeras utanför skolans område, där förskolan Kastanjen hade sina tillfälliga lokaler.

Fullmäktigebeslut

Kommunstyrelsen beslutade att inriktningen är att arbeta för sammanhållen årskurs 4-6. Men tidsplan och konsekvensbeskrivning ska tas fram.

– Sedan ska frågan förstås behandlas av fullmäktige. Det är en stor förändring, därför måste vi ha ett ordentligt beslutsunderlag, säger Lars-Åke Bergman.

  • Jenny Allvin