26 nov 2014 16:08

07 jan 2015 12:04

Klart med namn till flera poster

Valärenden klubbade

Kommunens nya vigselförrättare är Göran Johansson (C), Ann Lindeberg (M) och Kenneth Carlsson (S). Valberedningens förslag klubbades av fullmäktige.

Fyra nämndemän utsågs också till Skaraborgs tingsrätt: Per Brandström (M), Yvonne Carlström (C), Kenneth Carlsson (S) och Linda Ludvigsson (S). Revisionen för nästa mandatperiod utgörs av: Ronny Jönsson (M), Anders Benjaminsson (C), Tora Blom (S) och Bo Kindbom (S), ordförande.

Ordinarie ledamöter i den gemensamma tekniska nämnden i MTG blir: Linn Brandström (M), Sven Olsson (C), Ulf Andersson (S) och Peter Granath (S). Töreboda nominerar Brandström till andre vice ordförande. Och Törebodas ordinarie uppsättning ledamöter i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden blir Gunnar Welin (M), Göran Johansson (C), Johan Cord (S) och Mikael Hannebjörk (S). Welin nomineras till andre vice ordförande.

Bengt Sjöberg (M) nomineras till ordförande i den gemensamma nämnden för löneadministration.

Det står också klart, efter måndagskvällens möte, att Linda Ludvigsson går in som ordinarie S-ledamot i fullmäktige efter Anita Andersson som har lämnat uppdraget.

Fyra nämndemän utsågs också till Skaraborgs tingsrätt: Per Brandström (M), Yvonne Carlström (C), Kenneth Carlsson (S) och Linda Ludvigsson (S). Revisionen för nästa mandatperiod utgörs av: Ronny Jönsson (M), Anders Benjaminsson (C), Tora Blom (S) och Bo Kindbom (S), ordförande.

Ordinarie ledamöter i den gemensamma tekniska nämnden i MTG blir: Linn Brandström (M), Sven Olsson (C), Ulf Andersson (S) och Peter Granath (S). Töreboda nominerar Brandström till andre vice ordförande. Och Törebodas ordinarie uppsättning ledamöter i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden blir Gunnar Welin (M), Göran Johansson (C), Johan Cord (S) och Mikael Hannebjörk (S). Welin nomineras till andre vice ordförande.

Bengt Sjöberg (M) nomineras till ordförande i den gemensamma nämnden för löneadministration.

Det står också klart, efter måndagskvällens möte, att Linda Ludvigsson går in som ordinarie S-ledamot i fullmäktige efter Anita Andersson som har lämnat uppdraget.