24 nov 2014 18:48

07 jan 2015 12:04

Försäljning dröjer

Ämnet är hett och omdiskuterat. I kväll tog det en ny vändning.

Fullmäktige i Töreboda återremitterar frågan om försäljning av en del av fastigheten där tekniska förrådet inryms.

Beslutet togs i total enighet men inte utan debatt.

Ämnet är hett och omdiskuterat. I kväll tog det en ny vändning.

Fullmäktige i Töreboda återremitterar frågan om försäljning av en del av fastigheten där tekniska förrådet inryms.

Beslutet togs i total enighet men inte utan debatt.