19 nov 2014 15:42

07 jan 2015 12:04

Barnutredningar har granskats

I assistansföretaget Humanas Barnbarometer som offentliggjordes i onsdags får Töreboda kommun beröm för att barnutredningar alltid inleds vid våld i familjen, men kritik för att barnutredningar tagit för lång tid. I undersökningen har 168 kommuners arbete med utsatta barn och unga granskats.

Resultaten visar att socialtjänsterna runt om i landet i många fall har svårt att tillgodose ungas rättigheter. I hälften av kommunerna har det hänt fler än fem gånger under de senaste två åren att utredningar som rör barn och unga tagit längre än fyra månader att slutföra.

Töreboda kommun får beröm för att barnutredningar alltid inleds när det förekommer våld i nära relationer mellan vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar. Samtidigt kritiseras kommunen för att det vid fler än fem tillfällen under det senaste året tagit mer än fyra månader att slutföra barnutredningar.

Barnbarometern har tagits fram av Humana med expertstöd från Maskrosbarn och Rädda Barnens ungdomsförbund. Studien genomfördes i juni 2014, i form av enkät till ansvarig för individ- och familjeomsorg.

Resultaten visar att socialtjänsterna runt om i landet i många fall har svårt att tillgodose ungas rättigheter. I hälften av kommunerna har det hänt fler än fem gånger under de senaste två åren att utredningar som rör barn och unga tagit längre än fyra månader att slutföra.

Töreboda kommun får beröm för att barnutredningar alltid inleds när det förekommer våld i nära relationer mellan vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar. Samtidigt kritiseras kommunen för att det vid fler än fem tillfällen under det senaste året tagit mer än fyra månader att slutföra barnutredningar.

Barnbarometern har tagits fram av Humana med expertstöd från Maskrosbarn och Rädda Barnens ungdomsförbund. Studien genomfördes i juni 2014, i form av enkät till ansvarig för individ- och familjeomsorg.