13 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Nytt avhopp från Sverigedemokraterna

Efter två fullmäktigesammanträden begär nu SD-ledamoten Per-Åke Andersson att få lämna sin plats med omedelbar verkan.

Tidigare har även en invald ersättare avsagt sig uppdraget. Den ersättare som finns kvar är Bengt-Åke Johansson. SD har tre platser i fullmäktige.

Tidigare har även en invald ersättare avsagt sig uppdraget. Den ersättare som finns kvar är Bengt-Åke Johansson. SD har tre platser i fullmäktige.