13 nov 2014 05:00

07 jan 2015 12:04

Ger konsert utan en tråd

Sånger av mycket varierat slag utlovas när Da Capo-kören ger konsert på söndag.

Da Capo-kören brukar ge konserter med olika teman. Den här gången finns dock ingen röd tråd i programmet.

– Vi har inte bestämt oss för något tema utan låter varje programpunkt tala för sig själv, säger körledare Ingmar Gustafsson.

Det blir sånger av varierat slag med ett flertal solister. Publiken får även möjlighet att medverka med allsång.

Bland tonsättarna märks Wolfgang Amadius Mozart, Evert Taube, Paul Simon, Py Bäckman och Lasse Dahlqvist.

Da Capo-kören startade sin verksamhet 1973 som en skolkör på högstadiet i Töreboda. Under åren har kören utvidgats och utvecklats och är idag en blandad kör med 30 medlemmar i olika åldrar.

Efter söndagens konsert på teatern står julkonserten med Elisa Lindström, Magnus Johansson och Marcos Obeda i Töreboda kyrka på tur den 19 december.

Da Capo-kören brukar ge konserter med olika teman. Den här gången finns dock ingen röd tråd i programmet.

– Vi har inte bestämt oss för något tema utan låter varje programpunkt tala för sig själv, säger körledare Ingmar Gustafsson.

Det blir sånger av varierat slag med ett flertal solister. Publiken får även möjlighet att medverka med allsång.

Bland tonsättarna märks Wolfgang Amadius Mozart, Evert Taube, Paul Simon, Py Bäckman och Lasse Dahlqvist.

Da Capo-kören startade sin verksamhet 1973 som en skolkör på högstadiet i Töreboda. Under åren har kören utvidgats och utvecklats och är idag en blandad kör med 30 medlemmar i olika åldrar.

Efter söndagens konsert på teatern står julkonserten med Elisa Lindström, Magnus Johansson och Marcos Obeda i Töreboda kyrka på tur den 19 december.

  • Jenny Allvin