01 okt 2014 09:18

07 jan 2015 12:15

Kommunen satsar på heltider

Bengt Sjöberg (M) skrev en motion om heltidsarbete i kommunen. Han ansåg att heltid ska vara huvudprincipen vid rekrytering. Svaret blev positivt. Fullmäktige biföll motionen i måndags.

– Det tog tid att få svar men jag tackar, sa Bengt Sjöberg, som anser att det är nödvändigt att kunna erbjuda heltidstjänster om Töreboda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Han hänvisade till andra kommuner som har infört heltidsmodellen och konstaterade at det inte behöver bli kostsamt.

Även S-ledamoten Anne-Charlotte Karlsson gladdes åt beslutet. ”Äntligen”, sa hon. Och Lars-Göran Asp (V) instämde:

– Jag yrkar bifall till en bra motion. Förhoppningsvis kan vi även införa sex timmars arbetsdag. Varför skulle inte Töreboda kunna gå före?

Enligt beslutet ska målsättningen vid rekrytering/tillsättning av tjänster i Töreboda kommun vara arbete på heltid. En arbetsplan för detta ska tas fram, och så ska nuläget och önskemål från de anställda kartläggas till en kostnad av 100 000 kronor.

Bengt Sjöberg (M) skrev en motion om heltidsarbete i kommunen. Han ansåg att heltid ska vara huvudprincipen vid rekrytering. Svaret blev positivt. Fullmäktige biföll motionen i måndags.

– Det tog tid att få svar men jag tackar, sa Bengt Sjöberg, som anser att det är nödvändigt att kunna erbjuda heltidstjänster om Töreboda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Han hänvisade till andra kommuner som har infört heltidsmodellen och konstaterade at det inte behöver bli kostsamt.

Även S-ledamoten Anne-Charlotte Karlsson gladdes åt beslutet. ”Äntligen”, sa hon. Och Lars-Göran Asp (V) instämde:

– Jag yrkar bifall till en bra motion. Förhoppningsvis kan vi även införa sex timmars arbetsdag. Varför skulle inte Töreboda kunna gå före?

Enligt beslutet ska målsättningen vid rekrytering/tillsättning av tjänster i Töreboda kommun vara arbete på heltid. En arbetsplan för detta ska tas fram, och så ska nuläget och önskemål från de anställda kartläggas till en kostnad av 100 000 kronor.

  • Jenny Allvin