01 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Testar sänkt hastighet i Moholm

Efter att önskemål om lägre hastigheter har framförts från boende i Moholm inför tekniska förvaltningen på försök 40-gräns inom samhället. Det gäller fram till årsskiftet.

Tekniska förvaltningen skriver på kommunens hemsida att en sänkning av hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen kan leda till ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö. Åtgärden innebär en minskad risk för dödsolyckor med 25–30 procent enligt utvärdering av tidigare försök.

Efter årsskiftet ska åtgärden i Moholm utvärderas. Eventuellt kan den bli permanent.

Efter att önskemål om lägre hastigheter har framförts från boende i Moholm inför tekniska förvaltningen på försök 40-gräns inom samhället. Det gäller fram till årsskiftet.

Tekniska förvaltningen skriver på kommunens hemsida att en sänkning av hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen kan leda till ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö. Åtgärden innebär en minskad risk för dödsolyckor med 25–30 procent enligt utvärdering av tidigare försök.

Efter årsskiftet ska åtgärden i Moholm utvärderas. Eventuellt kan den bli permanent.