30 sep 2014 10:53

23 jan 2015 14:42

Ett träd fyllt med elevernas förslag

Regionteater Väst har genomfört ett demokratiprojekt i en rad västsvenska kommuner. Även Töreboda har besökts och vid det tillfället uppvaktades kommunalråd Lars-Åke Bergman och ordförande för utbildnings och kulturutskottet – Ann-Charlotte Karlsson – med ett äppelträd.

I trädet fick Centralskolans elevråd hänga upp lappar med förslag på förändringar, tankar om kommunen samt livet i stort. Trädet planterades i fredags under närvaro av skolans elever och personal.

Skolans alla elever fick chansen att läsa lapparna och på så sätt ta del av elevrådets budskap. En fortsättning är tänkt där ett symboliskt träd på en anslagstavla ska få hysa de nya förslag och tankar som eleverna har. Som avslutning på ceremonin lästes en dikt, specialskriven för tillfället där eleverna uppmanades att vårda såväl trädet som sina tonårssjälar.

Regionteater Väst har genomfört ett demokratiprojekt i en rad västsvenska kommuner. Även Töreboda har besökts och vid det tillfället uppvaktades kommunalråd Lars-Åke Bergman och ordförande för utbildnings och kulturutskottet – Ann-Charlotte Karlsson – med ett äppelträd.

I trädet fick Centralskolans elevråd hänga upp lappar med förslag på förändringar, tankar om kommunen samt livet i stort. Trädet planterades i fredags under närvaro av skolans elever och personal.

Skolans alla elever fick chansen att läsa lapparna och på så sätt ta del av elevrådets budskap. En fortsättning är tänkt där ett symboliskt träd på en anslagstavla ska få hysa de nya förslag och tankar som eleverna har. Som avslutning på ceremonin lästes en dikt, specialskriven för tillfället där eleverna uppmanades att vårda såväl trädet som sina tonårssjälar.