29 sep 2014 12:22

07 jan 2015 12:02

Kommunen Lex Maria-anmäler vårdinsats

Töreboda kommun har gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet gäller en patient i 90-årsåldern som bodde på ett särskilt boende. Personal uppmärksammade att patienten fick ett trycksår på en höft. Man åtgärdade och trycksåret förbättrades.

Men frågan är om vården varit tillräcklig för att förebygga att trycksår uppkommit. Patientens allmäntillstånd blev sedan sämre och vederbörande avled.

Ärendet gäller en patient i 90-årsåldern som bodde på ett särskilt boende. Personal uppmärksammade att patienten fick ett trycksår på en höft. Man åtgärdade och trycksåret förbättrades.

Men frågan är om vården varit tillräcklig för att förebygga att trycksår uppkommit. Patientens allmäntillstånd blev sedan sämre och vederbörande avled.