25 sep 2014 13:12

23 jan 2015 14:42

Orientering i skog och samhälle

Inte surt av regn

Orientering i Moskogen kombinerades med olika projekt och fältstudier i natur- och samhällsvetenskap för eleverna på Centralskolan under en hel dag. Övningarna pågick i också inne i samhället och handlade om sårbara platser och skyddsområden bland annat.

Hela Centralskolan hade olika aktiviteter under dagen och årskurs 6 som hade planer på att ge sig av till i Lerhålorna fick göra en väderberoende ändring och stanna inne i med inhämtat material och göra undersökningar bland annat med mikroskop. Alla elever i klasserna 7-9 orienterade och fick då ta sig en tur i terrängen kring Mostugan i stundtals hällande iskallt regn, följt av korvlunch och uppvärmning i Mostugan.

Fältstudier

– Trots att vi hade otur med vädret och regnet inte höll upp förrän eftermiddagen, så tyckte ungdomarna verkligen om dagen, där blev det inte surt ändå, säger Lars-Göran Asp på Centralskolan. Det här att få jobba ute i verkligheten var extra intressant. Fältstudier bedrevs också, åttor och nior identifierade vad som kan vara sårbara platser inne i samhället, vatten, el, järnverk undersöktes och dokumenterades medan sjuorna bedrev sina fältstudier i naturen och bland annat fick lära sig var grundvatten lättas tas och hur olika biotoper kan se ut.

– Nu ska materialet efterarbetas och sedan får vi hitta på ny aktivitet till åttorna nästa år, de har ju redan varit med en gång, avslutade Lars-Göran Asp.

Hela Centralskolan hade olika aktiviteter under dagen och årskurs 6 som hade planer på att ge sig av till i Lerhålorna fick göra en väderberoende ändring och stanna inne i med inhämtat material och göra undersökningar bland annat med mikroskop. Alla elever i klasserna 7-9 orienterade och fick då ta sig en tur i terrängen kring Mostugan i stundtals hällande iskallt regn, följt av korvlunch och uppvärmning i Mostugan.

Fältstudier

– Trots att vi hade otur med vädret och regnet inte höll upp förrän eftermiddagen, så tyckte ungdomarna verkligen om dagen, där blev det inte surt ändå, säger Lars-Göran Asp på Centralskolan. Det här att få jobba ute i verkligheten var extra intressant. Fältstudier bedrevs också, åttor och nior identifierade vad som kan vara sårbara platser inne i samhället, vatten, el, järnverk undersöktes och dokumenterades medan sjuorna bedrev sina fältstudier i naturen och bland annat fick lära sig var grundvatten lättas tas och hur olika biotoper kan se ut.

– Nu ska materialet efterarbetas och sedan får vi hitta på ny aktivitet till åttorna nästa år, de har ju redan varit med en gång, avslutade Lars-Göran Asp.

  • Ewa Renverth