16 sep 2014 14:04

07 jan 2015 12:15

Nedskräpning kan bli dyrt för hyresgäst

Miljö- och byggnadsnämnden vill få tillstånd att utdöma vite från en person som har skräpat ner på en fastighet i Töreboda kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade nyligen att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av ett vite om 100 000 kronor från den som betraktas som ansvarig för nedskräpningen. Detta eftersom skräpet, bilar och annan skrot, finns kvar, trots krav på uppstädning.

För mer än ett år sedan avslog Mark- och miljödomstolen nämndens ansökan om att få döma ut vitesbelopp. Då menade myndigheten att nämnden riktade sig till fel person när man ställde krav på fastighetsägaren i stället för den som verkligen har skräpat ner på tomten.

Nu riktar sig nämnden till hyresgästen.

Ärendet är flera år gammalt. Redan under 2008 uppdagades, vid en inspektion, att kemikalier och skrot hade dumpats på fastigheten.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade nyligen att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av ett vite om 100 000 kronor från den som betraktas som ansvarig för nedskräpningen. Detta eftersom skräpet, bilar och annan skrot, finns kvar, trots krav på uppstädning.

För mer än ett år sedan avslog Mark- och miljödomstolen nämndens ansökan om att få döma ut vitesbelopp. Då menade myndigheten att nämnden riktade sig till fel person när man ställde krav på fastighetsägaren i stället för den som verkligen har skräpat ner på tomten.

Nu riktar sig nämnden till hyresgästen.

Ärendet är flera år gammalt. Redan under 2008 uppdagades, vid en inspektion, att kemikalier och skrot hade dumpats på fastigheten.

  • Jenny Allvin