15 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:42

Väljarröster i Töreboda

VALET:

Centralskolans matsal var vallokal för tre av de fem Törebodadistrikten. Där röstades i ett raskt tempo på söndagen.

– Jättelätt, sa Peter Markusson, efteråt.

En uppfattning som många av dem MT pratade med utanför vallokalen på söndagen delade.

– Vård, skola och miljö. Det är viktiga frågor för mig. Men jag röstade olika i alla tre valen – det har jag aldrig gjort förut, sa Peter Markusson.

Förstagångsväljaren Martin Österlund kände sig inte helt påläst men tog ändå beslutet snabbt när han väl kom till vallokalen. Fredrik Dagobert framhöll att det för honom handlar om värdegrund mer än om personer.

– Det känns bra att ha röstat – äntligen – och det var definitivt inte svårt, sa Dagobert och berättade att röstning på valdagen har blivit en tradition.

Ungdomarna främst

Röstmottagare Gunnar Welin i norra distriktet konstaterade att ungefär en tredjedel av väljarna där hade förtidsröstat. Han var nöjd med tillströmningen på söndagen och tyckte att det praktiska flöt på bra.

För Silvia Olsson Schudel, som bara har några år kvar till pensionsåldern, är ungdomsarbetslösheten den viktigaste frågan. Hon menar att ungdomarna måste komma in på arbetsplatser. Den frågan gjorde hennes val lätt.

Men Julia Rosin, som premiärröstade, var något splittrad.

– Det känns spännande att få vara med och påverka. Men det finns något som lockar hos alla partier och det gör valet svårt.

– För mig är det klart, sa den säkra och rutinerade väljaren Elisabeth von Ahn, bakom Julia i kön till röstningen.

Töreboda har fem valdistrikt. Sydvästra, norra och östra har Centralskolan som vallokal. Övriga distrikt är Moholm och Älgarås med vallokal på respektive ort.

Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas. Vallokalerna är endast öppna på valdagen och de får bara användas av de röstberättigade som bor i aktuellt distrikt.

Många som jobbar

Vid varje val i Sverige engageras 30 000–40000 personer för att på något sätt arbeta med valet. Till exempel behövs minst tre röstmottagare per vallokal. Och efteråt behöver länsstyrelsen hjälp med att räkna rösterna.

Dessutom behövs det folk som kan ta emot röster på de ställen som har förtidsröstning.

– Jättelätt, sa Peter Markusson, efteråt.

En uppfattning som många av dem MT pratade med utanför vallokalen på söndagen delade.

– Vård, skola och miljö. Det är viktiga frågor för mig. Men jag röstade olika i alla tre valen – det har jag aldrig gjort förut, sa Peter Markusson.

Förstagångsväljaren Martin Österlund kände sig inte helt påläst men tog ändå beslutet snabbt när han väl kom till vallokalen. Fredrik Dagobert framhöll att det för honom handlar om värdegrund mer än om personer.

– Det känns bra att ha röstat – äntligen – och det var definitivt inte svårt, sa Dagobert och berättade att röstning på valdagen har blivit en tradition.

Ungdomarna främst

Röstmottagare Gunnar Welin i norra distriktet konstaterade att ungefär en tredjedel av väljarna där hade förtidsröstat. Han var nöjd med tillströmningen på söndagen och tyckte att det praktiska flöt på bra.

För Silvia Olsson Schudel, som bara har några år kvar till pensionsåldern, är ungdomsarbetslösheten den viktigaste frågan. Hon menar att ungdomarna måste komma in på arbetsplatser. Den frågan gjorde hennes val lätt.

Men Julia Rosin, som premiärröstade, var något splittrad.

– Det känns spännande att få vara med och påverka. Men det finns något som lockar hos alla partier och det gör valet svårt.

– För mig är det klart, sa den säkra och rutinerade väljaren Elisabeth von Ahn, bakom Julia i kön till röstningen.

Töreboda har fem valdistrikt. Sydvästra, norra och östra har Centralskolan som vallokal. Övriga distrikt är Moholm och Älgarås med vallokal på respektive ort.

Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas. Vallokalerna är endast öppna på valdagen och de får bara användas av de röstberättigade som bor i aktuellt distrikt.

Många som jobbar

Vid varje val i Sverige engageras 30 000–40000 personer för att på något sätt arbeta med valet. Till exempel behövs minst tre röstmottagare per vallokal. Och efteråt behöver länsstyrelsen hjälp med att räkna rösterna.

Dessutom behövs det folk som kan ta emot röster på de ställen som har förtidsröstning.

  • Jenny Allvin