10 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:41

Promenad för tryggare tätort

Centerpartiet har genomfört en trygghetsvandring i Moholm, så här i valspurten. – Släckta gatlyktor och inbrott har lett till ökad otrygghet bland många Moholmsbor, säger Lisa Evertsson i partiet.

Runt 30 personer i olika åldrar slöt upp kring aktiviteten, som inleddes med fika och information av inbjudna representanter från Vänerenergi och kommunens tekniska nämnd. Informationen rörde gatubelysningen i samhället, samt tekniska kontorets uppdrag och organisation.

– Under promenaden i centrala Moholm hade besökarna möjlighet att ställa frågor, komma med idéer och synpunkter, berättar Lisa Evertsson.

Alltsammans har antecknats och tanken är att jobba vidare med förslagen för att öka tryggheten i Moholm.

Runt 30 personer i olika åldrar slöt upp kring aktiviteten, som inleddes med fika och information av inbjudna representanter från Vänerenergi och kommunens tekniska nämnd. Informationen rörde gatubelysningen i samhället, samt tekniska kontorets uppdrag och organisation.

– Under promenaden i centrala Moholm hade besökarna möjlighet att ställa frågor, komma med idéer och synpunkter, berättar Lisa Evertsson.

Alltsammans har antecknats och tanken är att jobba vidare med förslagen för att öka tryggheten i Moholm.