07 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:41

Foto: Jenny Allvin

Ett utflyktsmål nära tätort

BORREBODA: Nu är lerhålornas naturområde invigt

– Vi har startat någonting. Men det finns mycket kvar att göra.
Så sa Hans Johansson i Töreboda naturskyddsförening vid lördagens invigning av lerhålorna i Borreboda.

Folk kom gående, cyklande och med bil till naturområdet på lördagsförmiddagen. I det renoverade tornet hade fågelskådare redan tagit plats, när invigningsceremonin inleddes under lite gråmulen himmel.

Småfågelkiv och kråkfågelskrän ackompanjerade talarna och plötsligt avbröt naturskyddsföreningens Lennart Holmqvist för att rapportera:

– Det simmar en stor fet skarv därborta!

Körde lera

Hans Johansson framhöll att arbetsgruppen har haft fåglarna i fokus under restaureringen. Till exempel så hejdades arbetet i våras för att inte störa de häckande sångsvanarna.

Kommunalråd Lars-Åke Bergman slog fast att Borreboda dammar är Törebodas nya turistattraktion.

– Fantastiskt att platsen har kunnat bli så fin. Vilken tur att lerhålorna inte fylldes igen, som det var planerat.

Det var 2013 som medlemmar i naturskyddsföreningen tillsammans med ett antal eldsjälar i trakten sökte bidrag för att restaurera naturområdet, som då var helt igenväxt. Länsstyrelsen beviljade Lona-bidrag och vid invigningen närvarade biträdande naturvårdsdirektör Maria Thordarson. Hon betonade i sitt tal vikten av att ha nära till ett fint utflyktsmål samt värdet av vattenspeglar. Hon berättade om några av alla de fågelarter som trivs på platsen.

En som var med och körde lera till tegelbruket från Borreboda var Carl-Erik Carlsson, Töreboda. Han kunde berätta om en mycket spännande period i yrkeslivet; åren 1962-1975.

– Fantastiskt kul att det blev så här i stället för åkermark. Kommunen började ju köra schaktmassor hit för att lägga igen hålorna, sa Carl-Erik Carlsson.

Efter tal och sedvanlig bandklippning, som Maria Thordarson svarade för, väntade mingel och förtäring. Och fågelskådning. Men vid det laget hade den ”feta skarven” faktiskt flytt fältet.

Folk kom gående, cyklande och med bil till naturområdet på lördagsförmiddagen. I det renoverade tornet hade fågelskådare redan tagit plats, när invigningsceremonin inleddes under lite gråmulen himmel.

Småfågelkiv och kråkfågelskrän ackompanjerade talarna och plötsligt avbröt naturskyddsföreningens Lennart Holmqvist för att rapportera:

– Det simmar en stor fet skarv därborta!

Körde lera

Hans Johansson framhöll att arbetsgruppen har haft fåglarna i fokus under restaureringen. Till exempel så hejdades arbetet i våras för att inte störa de häckande sångsvanarna.

Kommunalråd Lars-Åke Bergman slog fast att Borreboda dammar är Törebodas nya turistattraktion.

– Fantastiskt att platsen har kunnat bli så fin. Vilken tur att lerhålorna inte fylldes igen, som det var planerat.

Det var 2013 som medlemmar i naturskyddsföreningen tillsammans med ett antal eldsjälar i trakten sökte bidrag för att restaurera naturområdet, som då var helt igenväxt. Länsstyrelsen beviljade Lona-bidrag och vid invigningen närvarade biträdande naturvårdsdirektör Maria Thordarson. Hon betonade i sitt tal vikten av att ha nära till ett fint utflyktsmål samt värdet av vattenspeglar. Hon berättade om några av alla de fågelarter som trivs på platsen.

En som var med och körde lera till tegelbruket från Borreboda var Carl-Erik Carlsson, Töreboda. Han kunde berätta om en mycket spännande period i yrkeslivet; åren 1962-1975.

– Fantastiskt kul att det blev så här i stället för åkermark. Kommunen började ju köra schaktmassor hit för att lägga igen hålorna, sa Carl-Erik Carlsson.

Efter tal och sedvanlig bandklippning, som Maria Thordarson svarade för, väntade mingel och förtäring. Och fågelskådning. Men vid det laget hade den ”feta skarven” faktiskt flytt fältet.

  • Jenny Allvin