05 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Ska fullmäktige ha möten i Älgarås?

Första gången fullmäktige hade möte i Älgarås och Moholm kom ett tiotal personer för att lyssna. De två resterande mötena på vardera ort samlade endast några få eller inga åhörare alls.

Fullmäktiges presidium tycker att initiativet var berömvärt, ett bra försök, men anser nu att fullmäktiges möten ska äga rum i kommunhusets sessionssal i Töreboda. Då vaktmästarresurser saknas har de tre fritidspolitikerna i presidiet själva fått sköta transporter av utrustning och ansvara för att tekniken fungerar.

Kommunstyrelsen var oenig i frågan. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gick på presidiets förslag medan flest ledamöter – MP och den borgerliga alliansen – röstade för fler fullmäktigemöten i Älgarås och Moholm.

– Vi vill möta medborgarna där på ett annat sätt; genom medborgarmöten så vi kan ha en dialog med mötesdeltagarna, säger kommunalråd Lars-Åke Bergman (S).

Fullmäktiges presidium tycker att initiativet var berömvärt, ett bra försök, men anser nu att fullmäktiges möten ska äga rum i kommunhusets sessionssal i Töreboda. Då vaktmästarresurser saknas har de tre fritidspolitikerna i presidiet själva fått sköta transporter av utrustning och ansvara för att tekniken fungerar.

Kommunstyrelsen var oenig i frågan. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gick på presidiets förslag medan flest ledamöter – MP och den borgerliga alliansen – röstade för fler fullmäktigemöten i Älgarås och Moholm.

– Vi vill möta medborgarna där på ett annat sätt; genom medborgarmöten så vi kan ha en dialog med mötesdeltagarna, säger kommunalråd Lars-Åke Bergman (S).

  • Jenny Allvin