03 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:41

Redo inviga utflyktsmål

BORREBODA: Naturområde har restaurerats

En nyanlagd parkeringsplats, skyltar och fikabord. Nu är det restaurerade naturområdet lerhålorna i Borreboda redo för invigning.

Hans Johansson och Bo Kindbom i Töreboda naturskyddsförening ingår i arbetsgruppen för lerhålorna. De är ett gäng eldsjälar som tagit sig an uppgiften att återuppväcka ett tidigare populärt utflyktsmål för ornitologer. Fågeltornet syntes inte från vägen för ett år sedan. Området var helt igenväxt. Men nu är det besöksvänligt.

– Mycket av de statliga pengarna vi har fått till lerhålorna har gått till att anlägga parkeringen. Och det var väl placerade pengar, säger Hans Johansson.

Bo Kindbom berättar att lokala företag har anlitats för bland annat skylttillverkning och stubbfräsning. Kent-Ove Hvass, i Skövde fågelklubb, har bidragit med bilder på några av de fåglar som uppehåller sig på platsen.

Tegeltillverkning

Arbetsmarknadsenheten har gjort ställningen till informationstavlan. Lite arbete återstår, naturstigarna är inte helt klara och det ska läggas tegel på taket till ställningen. Det senare för att påminna om områdets historia. Tegelbruket som fanns i Töreboda fram till slutet av 1970-talet tog lera från Borreboda till sin tillverkning. Som mest kördes 20 lastbilslass per dag från lerhålorna till bruket.

På lördag är det invigning med möjlighet till vandring och fågelskådning. Då berättar arbetsgruppen mer om projektet och framtidsplanerna. Länsstyrelsens naturvårdsenhet och kommunen finns representerade. Det ska bjudas på slånbärsdricka till förtäringen, slånbärsbuskar finns det rikligt av vid lerhålorna.

– Det är så klart inte så stor fågelaktivitet i september månad, men förhoppningsvis ska man kunna se svanar, sothöns och kärrhök, säger Hans Johansson.

Hans Johansson och Bo Kindbom i Töreboda naturskyddsförening ingår i arbetsgruppen för lerhålorna. De är ett gäng eldsjälar som tagit sig an uppgiften att återuppväcka ett tidigare populärt utflyktsmål för ornitologer. Fågeltornet syntes inte från vägen för ett år sedan. Området var helt igenväxt. Men nu är det besöksvänligt.

– Mycket av de statliga pengarna vi har fått till lerhålorna har gått till att anlägga parkeringen. Och det var väl placerade pengar, säger Hans Johansson.

Bo Kindbom berättar att lokala företag har anlitats för bland annat skylttillverkning och stubbfräsning. Kent-Ove Hvass, i Skövde fågelklubb, har bidragit med bilder på några av de fåglar som uppehåller sig på platsen.

Tegeltillverkning

Arbetsmarknadsenheten har gjort ställningen till informationstavlan. Lite arbete återstår, naturstigarna är inte helt klara och det ska läggas tegel på taket till ställningen. Det senare för att påminna om områdets historia. Tegelbruket som fanns i Töreboda fram till slutet av 1970-talet tog lera från Borreboda till sin tillverkning. Som mest kördes 20 lastbilslass per dag från lerhålorna till bruket.

På lördag är det invigning med möjlighet till vandring och fågelskådning. Då berättar arbetsgruppen mer om projektet och framtidsplanerna. Länsstyrelsens naturvårdsenhet och kommunen finns representerade. Det ska bjudas på slånbärsdricka till förtäringen, slånbärsbuskar finns det rikligt av vid lerhålorna.

– Det är så klart inte så stor fågelaktivitet i september månad, men förhoppningsvis ska man kunna se svanar, sothöns och kärrhök, säger Hans Johansson.

  • Jenny Allvin