13 aug 2014 05:00

23 jan 2015 14:40

Helgarbete bullrar på belastad järnvägsbro

Älgaråsbor har störts av bullrande järnvägsarbeten i sommar. I helgen jobbas det dygnet runt på järnvägsbron över Göta kanal i Töreboda.

MT skrev nyligen om de ljudliga järnvägsarbetena på Västra stambanan i Älgarås. Tre helger framöver kommer det att bullra i Töreboda. Då byter man ut kontaktskenan på bron över kanalen.

Skenan överför elkraft till tågen, den är gammal och ska ersättas med en ny för båda spåren.

”Vi får en modern och driftsäker konstruktion som är anpassad för högre hastigheter”, skriver Trafikverket i ett informationsblad till ortsborna.

Drygt 11 mil

Tågtrafiken stängs inte av under dessa helger utan tågen kommer att gå på det spår där man inte arbetar.

Västra stambanan är en av Sveriges hårdast belastade järnvägar med sju miljoner resenärer och sex miljoner ton gods varje år. Upprustningsbehovet är stort, enligt Trafikverket.

Under åren 2014-2015 byts alla kontaktledningar, kablar och stolpar på den 11,5 mil långa dubbelspårssträckan mellan Laxå och Falköping. Hela etappen ska vara klar 2016.

MT skrev nyligen om de ljudliga järnvägsarbetena på Västra stambanan i Älgarås. Tre helger framöver kommer det att bullra i Töreboda. Då byter man ut kontaktskenan på bron över kanalen.

Skenan överför elkraft till tågen, den är gammal och ska ersättas med en ny för båda spåren.

”Vi får en modern och driftsäker konstruktion som är anpassad för högre hastigheter”, skriver Trafikverket i ett informationsblad till ortsborna.

Drygt 11 mil

Tågtrafiken stängs inte av under dessa helger utan tågen kommer att gå på det spår där man inte arbetar.

Västra stambanan är en av Sveriges hårdast belastade järnvägar med sju miljoner resenärer och sex miljoner ton gods varje år. Upprustningsbehovet är stort, enligt Trafikverket.

Under åren 2014-2015 byts alla kontaktledningar, kablar och stolpar på den 11,5 mil långa dubbelspårssträckan mellan Laxå och Falköping. Hela etappen ska vara klar 2016.

  • Jenny Allvin