14 jul 2014 11:12

23 jan 2015 14:39

Olåsta hjärtstartare hjälper i det fria

MOGÅRDSVALLEN: Livräddare i olåsta skåp

Plötsligt hjärtstopp kan vem som helst råka ut för även en till synes helt frisk person. Kommunen har nu börjat placera ut fler av de tio som köpts in för att ge möjligheter till den snabba hjälp som då krävs.

– Ja det stämmer, det kan vara en person med kända symptom från hjärtat, men också en helt frisk person som råkar ut för ett plötsligt hjärtstopp, säger Terese Fahlgren, ansvarig för utbildning på hjärtstartare som alla anställda i kommunen ska få.

Efter semestern är det tänkt att alla tio hjärtstartare ska vara utplacerade, i olåsta skåp i det fria runt om i kommunen.

Mogårdsvallen

Mogårdsvallen i Moholm och Krabbängsgården får sina startare i dagarna, fler finns redan runt om, bland annat vid kommunhuset där en också finns att låna vid behov.

– Tanken är sedan att det ska finnas skyltar så att hjärtstartarna ska vara lätta att hitta och vi kommer att se till att utbilda folk där de placeras ut, så det ska finnas någon som vet mer i närheten, fortsätter Terese.

Hjärtverksamhet

Annars är tanken att vem som helst klarar att använda dem och inga egentliga förkunskaper krävs, maskinen talar hela tiden och avgör vad som behöver göras. Hjärtstartaren känner av hjärtverksamheten hos en människa och kan leverera en strömstöt för att få hjärtat att slå igen.

– Cirka 27 personer drabbas varje dag i Sverige, 10 000 per år, bara 500 klarar sig. Hela sjuttiofem procent kan räddas om behandlig med hjärtstartare sätts in inom 3 minuter, säger Terese. Fler platser i kommunen som har eller får startare är Töreboda IK och Gästhamnen, som många turister besöker.

– Det finns ett hjärtstartarregister också, berättar Folkhälsoplanerare Pia Gustavsson, och även länkar dit från kommunens hemsida.

– Ja det stämmer, det kan vara en person med kända symptom från hjärtat, men också en helt frisk person som råkar ut för ett plötsligt hjärtstopp, säger Terese Fahlgren, ansvarig för utbildning på hjärtstartare som alla anställda i kommunen ska få.

Efter semestern är det tänkt att alla tio hjärtstartare ska vara utplacerade, i olåsta skåp i det fria runt om i kommunen.

Mogårdsvallen

Mogårdsvallen i Moholm och Krabbängsgården får sina startare i dagarna, fler finns redan runt om, bland annat vid kommunhuset där en också finns att låna vid behov.

– Tanken är sedan att det ska finnas skyltar så att hjärtstartarna ska vara lätta att hitta och vi kommer att se till att utbilda folk där de placeras ut, så det ska finnas någon som vet mer i närheten, fortsätter Terese.

Hjärtverksamhet

Annars är tanken att vem som helst klarar att använda dem och inga egentliga förkunskaper krävs, maskinen talar hela tiden och avgör vad som behöver göras. Hjärtstartaren känner av hjärtverksamheten hos en människa och kan leverera en strömstöt för att få hjärtat att slå igen.

– Cirka 27 personer drabbas varje dag i Sverige, 10 000 per år, bara 500 klarar sig. Hela sjuttiofem procent kan räddas om behandlig med hjärtstartare sätts in inom 3 minuter, säger Terese. Fler platser i kommunen som har eller får startare är Töreboda IK och Gästhamnen, som många turister besöker.

– Det finns ett hjärtstartarregister också, berättar Folkhälsoplanerare Pia Gustavsson, och även länkar dit från kommunens hemsida.

  • Ewa Renverth