10 jul 2014 16:11

23 jan 2015 14:39

Brister i handläggning förbättras

IVO -uppföljning mer positiv

I ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sägs bristerna tidigare ha varit stora gällande hur Törebodas socialtjänsts barn- och familjeverksamhet handlagt ärenden. Efter tillsyn konstateras nu tydliga förbättringar och ärendet kan avslutas efter konstruktiv kritik.

– Vi jobbar på de fel som har påpekats, och det vi inte gör bra nu kan förbättras, säger individ- och omsorgschefen, IFO, Sandra Säljö. Tillsyn har skett enligt socialtjänstlagen av socialtjänstens barn- och familjeverksamhet efter att man vid tidigare tillsyn upptäckt stora brister. Nu avslutas ärendet med den kritik som har uttalats i beslutet, som också innehåller en del positiva konstateranden som handlar om bland annat förbättringar i handläggningen.

Beslut

Två inspektörer från IVO har i maj 2014 intervjuat socialchef, IFO- chef, tre socialsekreterare samt granskat dokumentation. IVO bedömer nu att det bedrivs strukturerat arbete för att förbättra kunskaperna, liksom tydliga förbättringar i handläggningen, exempelvis inleds utredningar i större omfattning gällande barn i utsatta situationer. Brister förekommer dock fortfarande, främst vad gäller planering och uppföljning av gjorda placeringar, vilket konstaterats i några ärenden. Det finns en medvetenhet om behovet av förbättringar och kring hur bristerna ser ut, enligt IVO:s sammanfattning.

På bättringsvägen

– Jag har jobbat med rekrytering, vilket är svårt, erfarna socionomer vill ofta inte ha jobben och nyexaminerade är nästan för ”gröna”. Nu jobbar jag med en underbar personalgrupp, unga, villiga att lära och med stor utvecklingspotential. Jag känner att vi har fått oförtjänt mycket kritik också, socialtjänsten är ju ofta ute i blåsväder. Vi arbetar med utsatta människor och det får inte bli fel. Nyckeln är mindre ärenden per person och fler tjänster, på barnsidan har vi gått från 3,75 till 7 tjänster i dag.

– Nu har vi jätteduktiga socialsekreterare som inte har för många utredningar utan får tid att analysera och processa gemensamt. Det är ett svårt arbete som måste bli bra!

– Vi jobbar på de fel som har påpekats, och det vi inte gör bra nu kan förbättras, säger individ- och omsorgschefen, IFO, Sandra Säljö. Tillsyn har skett enligt socialtjänstlagen av socialtjänstens barn- och familjeverksamhet efter att man vid tidigare tillsyn upptäckt stora brister. Nu avslutas ärendet med den kritik som har uttalats i beslutet, som också innehåller en del positiva konstateranden som handlar om bland annat förbättringar i handläggningen.

Beslut

Två inspektörer från IVO har i maj 2014 intervjuat socialchef, IFO- chef, tre socialsekreterare samt granskat dokumentation. IVO bedömer nu att det bedrivs strukturerat arbete för att förbättra kunskaperna, liksom tydliga förbättringar i handläggningen, exempelvis inleds utredningar i större omfattning gällande barn i utsatta situationer. Brister förekommer dock fortfarande, främst vad gäller planering och uppföljning av gjorda placeringar, vilket konstaterats i några ärenden. Det finns en medvetenhet om behovet av förbättringar och kring hur bristerna ser ut, enligt IVO:s sammanfattning.

På bättringsvägen

– Jag har jobbat med rekrytering, vilket är svårt, erfarna socionomer vill ofta inte ha jobben och nyexaminerade är nästan för ”gröna”. Nu jobbar jag med en underbar personalgrupp, unga, villiga att lära och med stor utvecklingspotential. Jag känner att vi har fått oförtjänt mycket kritik också, socialtjänsten är ju ofta ute i blåsväder. Vi arbetar med utsatta människor och det får inte bli fel. Nyckeln är mindre ärenden per person och fler tjänster, på barnsidan har vi gått från 3,75 till 7 tjänster i dag.

– Nu har vi jätteduktiga socialsekreterare som inte har för många utredningar utan får tid att analysera och processa gemensamt. Det är ett svårt arbete som måste bli bra!

  • Ewa Renverth