10 jul 2014 17:00

07 jan 2015 12:13

Ny anmälan till IVO

TÖREBODA: Svårtillgänglig socialtjänst?

En förälder i Töreboda har sökt hjälp hos socialtjänsten angående minderårigt barn som kommit på ”glid” med missbruk och upplever att en socialsekreterare nonchalerat ärendet och varit mycket svårtillgänglig. Ärendet är nu anmält till IVO.

– Ja, säger föräldern som för den minderåriges skull vill vara anonym, vad gör egentligen socialtjänsten i Töreboda? De har ju inget lätt jobb, men att gång på gång utsätta familjer för misstro och strunta i sådant de lovat göra. Vi ville ha hjälp, med samarbete skola/socialtjänst och flera andra berörda för att få koll på vår minderårige över sommaren och inför skolstarten till hösten.

Svårtillgängliga

Trots att det numera finns en receptionist som tar emot olika ärenden upplever föräldern att det varit svårt eller omöjligt att komma i kontakt med handläggaren.

– Socialsekreteraren som lovat ställa upp gick inte att nå när jag upprepade gånger försökte ringa, sjuk eller på utbildning. Nu har jag tröttnat, man blir ledsen och förtvivlad. Vid kontakt med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fick jag rådet att anmäla kommunen.

– Jag har bett om hjälp gång på gång i ett halvår, jag är mycket besviken. Så här får de inte behandla folk! Dags att byta ut personalen?

IFO- chef

– Sekretess gör att jag inte kan kommentera enskilda fall, säger Sandra Säljö, individ- och familjeomsorgschef, IFO. Rent generellt kan jag säga att det här är en balansgång, vi får inte tvinga oss på, vill personen inte så kan vi inte hjälpa. Om det inte är riktigt illa, då finns till exempel lagen om vård av unga, LVU, att ta till. Vi handlägger enligt gällande lagar och erbjuder den hjälp som finns. Det är olyckligt att handläggaren gått på semester och inte finns tillgänglig.

– Ja, säger föräldern som för den minderåriges skull vill vara anonym, vad gör egentligen socialtjänsten i Töreboda? De har ju inget lätt jobb, men att gång på gång utsätta familjer för misstro och strunta i sådant de lovat göra. Vi ville ha hjälp, med samarbete skola/socialtjänst och flera andra berörda för att få koll på vår minderårige över sommaren och inför skolstarten till hösten.

Svårtillgängliga

Trots att det numera finns en receptionist som tar emot olika ärenden upplever föräldern att det varit svårt eller omöjligt att komma i kontakt med handläggaren.

– Socialsekreteraren som lovat ställa upp gick inte att nå när jag upprepade gånger försökte ringa, sjuk eller på utbildning. Nu har jag tröttnat, man blir ledsen och förtvivlad. Vid kontakt med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fick jag rådet att anmäla kommunen.

– Jag har bett om hjälp gång på gång i ett halvår, jag är mycket besviken. Så här får de inte behandla folk! Dags att byta ut personalen?

IFO- chef

– Sekretess gör att jag inte kan kommentera enskilda fall, säger Sandra Säljö, individ- och familjeomsorgschef, IFO. Rent generellt kan jag säga att det här är en balansgång, vi får inte tvinga oss på, vill personen inte så kan vi inte hjälpa. Om det inte är riktigt illa, då finns till exempel lagen om vård av unga, LVU, att ta till. Vi handlägger enligt gällande lagar och erbjuder den hjälp som finns. Det är olyckligt att handläggaren gått på semester och inte finns tillgänglig.

  • Ewa Renverth