07 jul 2014 15:00

23 jan 2015 14:39

Saker vi minns – saker vi glömt

ÄLGARÅS SOCKEN: Lite av varje från då och nu

Från Älgarås Hembygdsförening kommer nu en ny skrift som trycks i hela 500 exemplar och som för varje år möter ett ökat intresse från sockenbor och allmänhet.

Saker vi minns -saker vi glömt är underrubriken på senaste skriften från Älgarås, den sjunde årgången av ”Älgarås socken.

– Vi säger socken även om det är en föråldrad benämning, numera är det ju sammanslaget med Hova, men i socken finns runt 700 boende, inte dåligt att trycka upp femhundra exemplar då, säger Owe Hermansson, som ingår i redigeringskommittén.

Spännande innehåll

Spännande läsning, särskilt intressant för den som är hemma i trakten men också artiklar av mera allmängiltig och historisk karaktär. ”Årets by”, Bålerud, nämns i brev redan från 1400-talet, och här presenteras utdrag ur hembygdsföreningens gårds- och torpinventering men också en färgstark personlighet från Älgarås, smått berömd på 1960-talet, nämligen Gustava ”Stava i Björnedrågen” Johansson. Och nutida Daniel Sandberg som känns igen från marknader och hembygdsdagar där han arrangerar brevduvesläpp.

Så var det då

En artikel beskriver hur det var på 1930-40 talet, hur arbetet gick till, vilka redskap som användes, en annan inventerar de föremål som sedan dess har försvunnit ur bruk i köken. Matförvaring utan kyl- och frys var en helt annan vetenskap förr, mer arbetskrävande. Skulhinken har vi ju fått tillbaka, säger författaren Stig-Evert Johansson, och menar att 60 år senare omsätts matresterna också till energi via ett värmeverk, i stället för som förr via mat till hushållsgrisen och vedpannan. Mycket läsbart alltså och skriften dyker upp i bokhandeln i augusti.

Saker vi minns -saker vi glömt är underrubriken på senaste skriften från Älgarås, den sjunde årgången av ”Älgarås socken.

– Vi säger socken även om det är en föråldrad benämning, numera är det ju sammanslaget med Hova, men i socken finns runt 700 boende, inte dåligt att trycka upp femhundra exemplar då, säger Owe Hermansson, som ingår i redigeringskommittén.

Spännande innehåll

Spännande läsning, särskilt intressant för den som är hemma i trakten men också artiklar av mera allmängiltig och historisk karaktär. ”Årets by”, Bålerud, nämns i brev redan från 1400-talet, och här presenteras utdrag ur hembygdsföreningens gårds- och torpinventering men också en färgstark personlighet från Älgarås, smått berömd på 1960-talet, nämligen Gustava ”Stava i Björnedrågen” Johansson. Och nutida Daniel Sandberg som känns igen från marknader och hembygdsdagar där han arrangerar brevduvesläpp.

Så var det då

En artikel beskriver hur det var på 1930-40 talet, hur arbetet gick till, vilka redskap som användes, en annan inventerar de föremål som sedan dess har försvunnit ur bruk i köken. Matförvaring utan kyl- och frys var en helt annan vetenskap förr, mer arbetskrävande. Skulhinken har vi ju fått tillbaka, säger författaren Stig-Evert Johansson, och menar att 60 år senare omsätts matresterna också till energi via ett värmeverk, i stället för som förr via mat till hushållsgrisen och vedpannan. Mycket läsbart alltså och skriften dyker upp i bokhandeln i augusti.

  • Ewa Renverth