01 jul 2014 12:40

23 jan 2015 14:39

Trivsamt på Närlundaträffen

Närlundaträffen anordnades av Undenäs skytteförening och 10 skyttar hade mött upp. Först lottades det i vilket lag man kom och sedan började man skjuta på 200 m. G 1 sköt 10 ligg, G 2 och G 66 sköt 5 ligg och 5 knä och G 56 sköt 10 knä under en tid av 7 minuter. Därefter följde det samkväm med kaffe, smörgås och tårta. På 300 m sköt sedan alla 10 skott liggande. När samtliga hade skjutit klart lades resultaten ihop och den bäste skytten i de bästa fyra lagen fick skjuta final. Till final gick Filip Andersson (G 1) som fick skjuta 10 ligg, Björn Boström och Per Strandh (G 66) sköt 5 ligg och 5 knä och Veine Granath sköt 5 ligg, 3 knä och 2 stå. Segrade gjorde Filip på 92 p, 2:a Per på 85 p, 3:a Björn 82 p och Veine 80 p. Segrade i lagtävlingen gjorde

200m 300 m

1:a Björn Boström, Tibro (G 66) 92 + 93= 185 p och

Conny Sjöberg, Ransberg ( G 66) 82 + 91 = 173 = totalt 358 p

2:a Staffan Harling Ransberg (G66) 70 + 83 = 153 p

Filip Andersson Tibro (G1) 100 + 90 = 190 p = 343 p

3:a Per Strandh, Mariestad (G66) 93 + 90 = 183 p

Mikalel Hållander, Tibro (G1) 84 + 69 = 153 p = 336 p

4:a Veine Granath, Undenäs (G56) 92 + 83 p = 175 p

Lennart Wallgren, Karlsborg (G66) 71 + 69 = 140 p = 315 p

5:a Gunilla Karlsson, Fredsberg-Älgarås (G2) 81 + 71 = 152 p

Roger Kjellqvist, Undenäs (G66) 80 + 79 = 159 p = 311 p

Närlundaträffen anordnades av Undenäs skytteförening och 10 skyttar hade mött upp. Först lottades det i vilket lag man kom och sedan började man skjuta på 200 m. G 1 sköt 10 ligg, G 2 och G 66 sköt 5 ligg och 5 knä och G 56 sköt 10 knä under en tid av 7 minuter. Därefter följde det samkväm med kaffe, smörgås och tårta. På 300 m sköt sedan alla 10 skott liggande. När samtliga hade skjutit klart lades resultaten ihop och den bäste skytten i de bästa fyra lagen fick skjuta final. Till final gick Filip Andersson (G 1) som fick skjuta 10 ligg, Björn Boström och Per Strandh (G 66) sköt 5 ligg och 5 knä och Veine Granath sköt 5 ligg, 3 knä och 2 stå. Segrade gjorde Filip på 92 p, 2:a Per på 85 p, 3:a Björn 82 p och Veine 80 p. Segrade i lagtävlingen gjorde

200m 300 m

1:a Björn Boström, Tibro (G 66) 92 + 93= 185 p och

Conny Sjöberg, Ransberg ( G 66) 82 + 91 = 173 = totalt 358 p

2:a Staffan Harling Ransberg (G66) 70 + 83 = 153 p

Filip Andersson Tibro (G1) 100 + 90 = 190 p = 343 p

3:a Per Strandh, Mariestad (G66) 93 + 90 = 183 p

Mikalel Hållander, Tibro (G1) 84 + 69 = 153 p = 336 p

4:a Veine Granath, Undenäs (G56) 92 + 83 p = 175 p

Lennart Wallgren, Karlsborg (G66) 71 + 69 = 140 p = 315 p

5:a Gunilla Karlsson, Fredsberg-Älgarås (G2) 81 + 71 = 152 p

Roger Kjellqvist, Undenäs (G66) 80 + 79 = 159 p = 311 p