18 jun 2014 13:50

23 jan 2015 14:38

Forskare på plats vid seminariet

Hur kan man höja skördarna utan att äventyra de biologiska mervärdena med ekoodling? Det var en av frågorna under tisdagens seminarium på Slätte gård.

Runt 120 lantbrukare slöt upp när det bjöds in till Lilla Slätte ekodag.

– Den stora mässan kör vi vartannat år. I år prövar vi ett nytt grepp, mer kunskapsbaserat. Vår tanke från början var att folk skulle komma hit för att prata med varandra och utbyta erfarenheter, säger Therese W Olsson.

Hon och maken Emil Olsson driver tillsammans det stadigt växande lantbruksföretaget – storskaligheten är deras affärsidé. På gårdarna är det enbart ekologisk spannmålsodling som gäller. Omställningen till ekoodling gjordes 2005.

Flera föreläsningar stod på programmet på tisdagen. Ämnena i mässtältet var allt från lönsamhet i odlingen till bottengrödor och gödsling.

Epok SLU belyste hur skördarna kan höjas utan att mervärdena äventyras. Deras forskare Eva Salomon talade också om studier kring rötrest från biogasanläggningar.

– Det handlar om hur man använder kväve på bästa sätt. Rätt mängd på rätt tid och rätt plats. Jag har jobbat med stallgödsel i hela livet. Kan vi återanvända den näringen så är det så mycket bättre än att använda nytt, sa hon.

– Och lantbrukarna är extremt intresserade av att hitta billiga och bra gödselmedel.

Finalen på dagen var mötet med tre lantbrukare som berättade om sina gårdar och olika system. Dessutom fanns möjlighet till fältvandring för intresserade.

Epok SLU är förkortningen för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet

Runt 120 lantbrukare slöt upp när det bjöds in till Lilla Slätte ekodag.

– Den stora mässan kör vi vartannat år. I år prövar vi ett nytt grepp, mer kunskapsbaserat. Vår tanke från början var att folk skulle komma hit för att prata med varandra och utbyta erfarenheter, säger Therese W Olsson.

Hon och maken Emil Olsson driver tillsammans det stadigt växande lantbruksföretaget – storskaligheten är deras affärsidé. På gårdarna är det enbart ekologisk spannmålsodling som gäller. Omställningen till ekoodling gjordes 2005.

Flera föreläsningar stod på programmet på tisdagen. Ämnena i mässtältet var allt från lönsamhet i odlingen till bottengrödor och gödsling.

Epok SLU belyste hur skördarna kan höjas utan att mervärdena äventyras. Deras forskare Eva Salomon talade också om studier kring rötrest från biogasanläggningar.

– Det handlar om hur man använder kväve på bästa sätt. Rätt mängd på rätt tid och rätt plats. Jag har jobbat med stallgödsel i hela livet. Kan vi återanvända den näringen så är det så mycket bättre än att använda nytt, sa hon.

– Och lantbrukarna är extremt intresserade av att hitta billiga och bra gödselmedel.

Finalen på dagen var mötet med tre lantbrukare som berättade om sina gårdar och olika system. Dessutom fanns möjlighet till fältvandring för intresserade.

Epok SLU är förkortningen för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet

  • Jenny Allvin