11 jun 2014 10:56

23 jan 2015 14:38

Hallå där ...

... pastor Jan Gustafson, som ska avtackas från tjänsten i Älgarås på söndag. Vad händer nu i ditt liv?

– Min familj har bejakat en kallelse från en ny församling. Vi är kallade till Kisa i Östergötland. Jag slutar min tjänst i Filadelfia i Älgarås och Finnerödja före semestern och börjar i Kisa, som är en lite större församling, i augusti. Det är mycket packning nu och förberedelser. Dessutom tar äldsta dottern studenten och så är det avtackningar i helgen. Den offentliga högtidsgudstjänsten i Älgarås är på söndag.

Hur länge har du varit i Älgarås filadelfiaförsamling nu?

– 7,5 år och det har varit en tid med tillväxt. Människor har kommit till tro, människor har döpts. Vi är i dag nära 60 medlemmar i församlingen, några nya är på ingång.

Och du har delat din tid med en annan församling?

– Ja, jag har även hand om Finnerödja, där vi bor.

Vad har du fått för intryck av Älgarås?

– Vi har trivts fantastiskt bra. Min problematik är att jag inte bor på orten. Detta till trots har det blivit många möten och vi har haft en del utåtriktad verksamhet. Det är en trevlig ort, dock präglad av avfolkning.

Något särskilt du vill lyfta fram från din tid som pastor här?

– I så fall det ekumeniska arbetet. Jag var med och startade Töreboda kristna råd med representanter för varje församling. Initiativet togs väl emot. Vi har bland annat haft ekumeniska böneveckor med gospelkonsert som avslutning och så har vi bytt predikstolar.

– Det gäller att se varandras olikheter som en styrka. Vi behöver varandra. Jag har aldrig förstått staket och gränser.

– Min familj har bejakat en kallelse från en ny församling. Vi är kallade till Kisa i Östergötland. Jag slutar min tjänst i Filadelfia i Älgarås och Finnerödja före semestern och börjar i Kisa, som är en lite större församling, i augusti. Det är mycket packning nu och förberedelser. Dessutom tar äldsta dottern studenten och så är det avtackningar i helgen. Den offentliga högtidsgudstjänsten i Älgarås är på söndag.

Hur länge har du varit i Älgarås filadelfiaförsamling nu?

– 7,5 år och det har varit en tid med tillväxt. Människor har kommit till tro, människor har döpts. Vi är i dag nära 60 medlemmar i församlingen, några nya är på ingång.

Och du har delat din tid med en annan församling?

– Ja, jag har även hand om Finnerödja, där vi bor.

Vad har du fått för intryck av Älgarås?

– Vi har trivts fantastiskt bra. Min problematik är att jag inte bor på orten. Detta till trots har det blivit många möten och vi har haft en del utåtriktad verksamhet. Det är en trevlig ort, dock präglad av avfolkning.

Något särskilt du vill lyfta fram från din tid som pastor här?

– I så fall det ekumeniska arbetet. Jag var med och startade Töreboda kristna råd med representanter för varje församling. Initiativet togs väl emot. Vi har bland annat haft ekumeniska böneveckor med gospelkonsert som avslutning och så har vi bytt predikstolar.

– Det gäller att se varandras olikheter som en styrka. Vi behöver varandra. Jag har aldrig förstått staket och gränser.

  • Jenny Allvin