09 jun 2014 10:02

07 jan 2015 12:12

Klart för skyddsjakt på skarv

TÖREBODA

Fiskare i Viken och Ymsen får bedriva skyddsjakt på skarv vid de två sjöarna. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat.

De två sjöarnas fiskevårdsområdesföreningar har ansökt om jakttillstånd för att minimera skador på yrkesfisket. Totalt får fem skarvar skjutas vid Viken och lika många vid Ymsen.

Skarvarna får jagas från motorbåt och tillstånden gäller året ut.

Fiskare i Viken och Ymsen får bedriva skyddsjakt på skarv vid de två sjöarna. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat.

De två sjöarnas fiskevårdsområdesföreningar har ansökt om jakttillstånd för att minimera skador på yrkesfisket. Totalt får fem skarvar skjutas vid Viken och lika många vid Ymsen.

Skarvarna får jagas från motorbåt och tillstånden gäller året ut.