02 jun 2014 15:52

07 jan 2015 11:58

"Makten finns i Skövde"

Centerpartiet upplever att Töreboda kommun hamnar för långt från besluten när det gäller upphandling av livsmedel. Detta när upphandlingen sköts av Skövde kommun.

I en motion till fullmäktige föreslår partiet, genom Pernilla Johansson, att en särskild beredning tillsätts för att ha insyn i kostupphandlingen.

”Vi är väldigt måna om att livsmedel ska efterleva de krav på miljö och djurskydd som vi har”, skriver Pernilla Johansson i motionen.

Hon ställer även en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Bergman (S):

”Hur säkerställer vi som kommun att vi får de varor vi efterfrågar i kommunens upphandlingspolicy?”

I en motion till fullmäktige föreslår partiet, genom Pernilla Johansson, att en särskild beredning tillsätts för att ha insyn i kostupphandlingen.

”Vi är väldigt måna om att livsmedel ska efterleva de krav på miljö och djurskydd som vi har”, skriver Pernilla Johansson i motionen.

Hon ställer även en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Bergman (S):

”Hur säkerställer vi som kommun att vi får de varor vi efterfrågar i kommunens upphandlingspolicy?”