27 maj 2014 10:45

23 jan 2015 14:37

Invigning med sång

Vid söndagens gudstjänst i Bäck invigdes den nya askgravplatsen med 18 gravplatser, där varje plats kan rymma två asknedsättningar.

Gudstjänsten leddes av komminister Lars-Gustav Remmerfelt som även förrättade invigningen.

Fredsbergs- och Fägrekören sjöng både i gudstjänsten och ute på kyrkogården. Kören hade övat in sånger för manskör och damkör samt för blandad kör, allt under ledning av kantorerna Maria Johnson och Anton Glans. Manskören framförde även en hyllning till mor dagen till ära. Efter invigningen bjöds kaffe och kakor i solskenet ute på kyrkogården.

Gudstjänsten leddes av komminister Lars-Gustav Remmerfelt som även förrättade invigningen.

Fredsbergs- och Fägrekören sjöng både i gudstjänsten och ute på kyrkogården. Kören hade övat in sånger för manskör och damkör samt för blandad kör, allt under ledning av kantorerna Maria Johnson och Anton Glans. Manskören framförde även en hyllning till mor dagen till ära. Efter invigningen bjöds kaffe och kakor i solskenet ute på kyrkogården.