27 maj 2014 12:54

07 jan 2015 11:58

Vänligen sjung ut!

Det har inte bara varit mycket prat i mikrofonerna i Töreboda sessionssal utan också en hel del snack om dem.

Vid aprilmötet fanns provisoriska lösningar med lagbok och kakburk i talarstolen men i måndags kväll fanns ett höj- och sänkbart stativ, som dock ingen av ledamöterna begrep sig på.

Lars-Göran Asp i presidiet noterade, i samband med ett av sina inlägg i debatten, att det egentligen är sångmickar som har köpts in. För bästa möjliga ljud ut till publiken uppmanades politikerna att tala utan uppehåll.

Vid aprilmötet fanns provisoriska lösningar med lagbok och kakburk i talarstolen men i måndags kväll fanns ett höj- och sänkbart stativ, som dock ingen av ledamöterna begrep sig på.

Lars-Göran Asp i presidiet noterade, i samband med ett av sina inlägg i debatten, att det egentligen är sångmickar som har köpts in. För bästa möjliga ljud ut till publiken uppmanades politikerna att tala utan uppehåll.