19 maj 2014 12:04

07 jan 2015 12:11

Ingen prövning för spåman

Spåmannen från Töreboda dömdes i hovrätten till sex månaders fängelse för grovt bokföringsbrott.

Nu meddelar Högsta domstolen att den inte kommer att pröva fallet, varför hovrättsdomen står fast.

Mannen, som ägnat sig åt spådom och healing, ska ha tagit emot miljonbelopp utan att bokföra pengarna. I sitt överklagande uppgav han att han inte förstod hur bokföringsskyldigheten fungerade.

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Detta får meddelas om en prövning i högre instans är viktig för ledning av rättstillämpningen.

Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl. Men något sådant skäl kan HD inte finna efter att ha gått igenom materialet kring Törebodabon.

Nu meddelar Högsta domstolen att den inte kommer att pröva fallet, varför hovrättsdomen står fast.

Mannen, som ägnat sig åt spådom och healing, ska ha tagit emot miljonbelopp utan att bokföra pengarna. I sitt överklagande uppgav han att han inte förstod hur bokföringsskyldigheten fungerade.

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Detta får meddelas om en prövning i högre instans är viktig för ledning av rättstillämpningen.

Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl. Men något sådant skäl kan HD inte finna efter att ha gått igenom materialet kring Törebodabon.