12 maj 2014 14:58

23 jan 2015 14:36

Foto:

"Det talas för lite om fritids"

Samarbetsövningar genomsyrade fritidshemmens dag

Med olika stationer illustreras verksamheten på fritids.
– Vi vill visa barnen vad vi tränar på varje dag, säger Monika Olsson på Domherren.

Nummerordning och minne tränas på fotbollsplanen och pricksäkerhet i skolskogen. Kilenskolans fritidsavdelningar firar Fritidshemmens dag med aktiviteter i olika stationer, där samarbete är en röd tråd. Temat för i år är ”Kunskap i gemenskap”.

– Det talas för lite om innehållet i vår verksamhet – varför vi gör det vi gör och vad vi vill lära barnen, säger Monika Olsson.

Enligt Skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. ”Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap”, skriver Skolverket på sin hemsida. Ändå upplever Monika Olsson att fritidshemmen har hamnat i skymundan.

För närvarande är många barn inskrivna på fritids i Töreboda.

– Här på Kilenskolan är det uppemot 140 barn. Vi har gjort mixade grupper den här dagen för att barn från olika avdelningar ska få lära känna varandra.

Nummerordning och minne tränas på fotbollsplanen och pricksäkerhet i skolskogen. Kilenskolans fritidsavdelningar firar Fritidshemmens dag med aktiviteter i olika stationer, där samarbete är en röd tråd. Temat för i år är ”Kunskap i gemenskap”.

– Det talas för lite om innehållet i vår verksamhet – varför vi gör det vi gör och vad vi vill lära barnen, säger Monika Olsson.

Enligt Skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. ”Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap”, skriver Skolverket på sin hemsida. Ändå upplever Monika Olsson att fritidshemmen har hamnat i skymundan.

För närvarande är många barn inskrivna på fritids i Töreboda.

– Här på Kilenskolan är det uppemot 140 barn. Vi har gjort mixade grupper den här dagen för att barn från olika avdelningar ska få lära känna varandra.

  • Jenny Allvin