29 apr 2014 13:16

23 jan 2015 14:20

400 ärenden pågår nu

Cirka 1 500 ärenden per månad hamnar på IT-avdelningens bord. Detta berättade kommunens IT-chef Ove Frid när han informerade om verksamheten i fullmäktige. För närvarande har enheten runt 400 öppna ärenden. Till framtida satsningar hör papperslösa möten och utbyggnad av trådlösa nätverk.

Cirka 1 500 ärenden per månad hamnar på IT-avdelningens bord. Detta berättade kommunens IT-chef Ove Frid när han informerade om verksamheten i fullmäktige. För närvarande har enheten runt 400 öppna ärenden. Till framtida satsningar hör papperslösa möten och utbyggnad av trådlösa nätverk.