17 apr 2014 12:49

07 jan 2015 11:57

Tidigare kanalöppning på östgötasidan

Arbetet med återställandet av jordskredet, som inträffade på Göta kanal den 25 mars, har gått bättre än väntat. Göta kanalbolaget kan därför tidigarelägga öppnandet av sträckan Mem-Norsholm till den 9 maj.

Återställandet av jordskredet som inträffade strax väster om Söderköping har gått bra, trots de svåra geotekniska förhållanden som råder i området.

En omfattande säkerhetspålning har genomförts för att stadga upp området och kanalkanten. Den 9 maj kommer sträckan Mem-Norsholm öppnas, medan övriga delar av kanalen öppnas som planerat den 5 maj.

– Återställandet av jordskredet har gått bättre än väntat, de kritiska momenten är avklarade. Det gör att vi har kunnat revidera tidsplanen, säger Anders Donlau, vd för AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

För att eliminera framtida ras har man säkerhetspålat. Det innebär en 50 meter lång vägg av 200 granstolpar som är mellan 15-20 meter långa.

– Nu kommer vi även att göra en palissad av träpålar i kanalkanten innan marken kan återställas. Därefter kan vi börja påfyllnaden av vatten på sträckan.

Återställandet av jordskredet som inträffade strax väster om Söderköping har gått bra, trots de svåra geotekniska förhållanden som råder i området.

En omfattande säkerhetspålning har genomförts för att stadga upp området och kanalkanten. Den 9 maj kommer sträckan Mem-Norsholm öppnas, medan övriga delar av kanalen öppnas som planerat den 5 maj.

– Återställandet av jordskredet har gått bättre än väntat, de kritiska momenten är avklarade. Det gör att vi har kunnat revidera tidsplanen, säger Anders Donlau, vd för AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

För att eliminera framtida ras har man säkerhetspålat. Det innebär en 50 meter lång vägg av 200 granstolpar som är mellan 15-20 meter långa.

– Nu kommer vi även att göra en palissad av träpålar i kanalkanten innan marken kan återställas. Därefter kan vi börja påfyllnaden av vatten på sträckan.