16 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:35

Trångt på Kilenskolan

Stora elevgrupper skapar stress

Bullrigt, stressigt och trångt. Enkäten med personalen på Kilenskolan pekar på en rad arbetsmiljöbrister. Allt påtalas i en skrivelse till ansvariga politiker.
Mycket handlar om att det är för många elever för de ytor som finns.

Arbetsmiljöenkäten görs årligen och innehåller frågor om arbetsglädje, hälsa, fysisk miljö samt organisation.

– Alla enheter får samma frågor. Vi är lite sena med enkäten i år så vi har inte fått in alla svar än, säger tillförordnad förvaltningschef Marita Friborg.

På Kilenskolan framkom en rad brister, flera bedöms av arbetsmiljögruppen vara så allvarliga och akuta att de behöver tas upp i kommunstyrelsen. Vissa saker anser man är enkla att rätta till. Men det kostar och det råder för närvarande inköpsstopp.

Önskar hörselskydd

Listan till politikerna blev lång. Det saknas smårum till enskild undervisning och gruppundervisning. Särskolan behöver handikappanpassas och ventilationen där ses över. Skolgården är inte byggd för så många barn – arbetsmiljögruppen påpekar att det bara finns två däckgungor och en kompisgunga åt 250 elever. Mer utrustning skulle minska konflikterna ute, tror personalen som kommer med flera förslag på åtgärder. En idé är grusgångar som man kan köra rullstolar på i skogen, så att alla har möjlighet att vara med och leka där.

Enkäten visar också på en hög ljudnivå samt att personal inte hinner ta rast. Arbetsmiljögruppen föreslår färre barn i grupperna och hörselskydd för de vuxna. Gruppen framhåller vidare att det måste finnas lokaler för all undervisning, till exempel för musiklektioner.

Pedagoger efterlyser utbildning i konflikthantering och krishantering, särskilt i arbetet med flyktingbarnen. Dessutom ökar antalet barn med behov av stöd. Över huvud taget önskas fler utbildningar och kurser för att personalen ska känna sig tryggare och kunna ge det stöd som eleverna behöver.

Många sexåringar

Ärendet har ännu inte tagits upp i utbildnings- och kulturutskottet. Men Marita Friborg säger att det inte är någon nyhet att Kilenskolan är trångbodd.

– Främsta skälet är att det är många sexåringar i år, tre klasser, och yngre elever kräver större ytor i och med att de har större rörelsebehov.

– Elevantalet sjunker till höstterminen med ungefär 20 elever men året därpå går det upp igen. Därför behöver vi reda ut det här, säger förvaltningschefen.

När det gäller skolgården så räknar hon med att skolan ska få köpa in några grejer.

Förra veckan besökte Arbetsmiljöverket kommunen och Kilenskolan var en av två skolor som valdes ut för tillsyn. Vad den inspektionen leder till återstår att se.

– Vi får en muntlig feedback i slutet av månaden och senare kommer en skriftlig rapport, säger Friborg.

Arbetsmiljöenkäten görs årligen och innehåller frågor om arbetsglädje, hälsa, fysisk miljö samt organisation.

– Alla enheter får samma frågor. Vi är lite sena med enkäten i år så vi har inte fått in alla svar än, säger tillförordnad förvaltningschef Marita Friborg.

På Kilenskolan framkom en rad brister, flera bedöms av arbetsmiljögruppen vara så allvarliga och akuta att de behöver tas upp i kommunstyrelsen. Vissa saker anser man är enkla att rätta till. Men det kostar och det råder för närvarande inköpsstopp.

Önskar hörselskydd

Listan till politikerna blev lång. Det saknas smårum till enskild undervisning och gruppundervisning. Särskolan behöver handikappanpassas och ventilationen där ses över. Skolgården är inte byggd för så många barn – arbetsmiljögruppen påpekar att det bara finns två däckgungor och en kompisgunga åt 250 elever. Mer utrustning skulle minska konflikterna ute, tror personalen som kommer med flera förslag på åtgärder. En idé är grusgångar som man kan köra rullstolar på i skogen, så att alla har möjlighet att vara med och leka där.

Enkäten visar också på en hög ljudnivå samt att personal inte hinner ta rast. Arbetsmiljögruppen föreslår färre barn i grupperna och hörselskydd för de vuxna. Gruppen framhåller vidare att det måste finnas lokaler för all undervisning, till exempel för musiklektioner.

Pedagoger efterlyser utbildning i konflikthantering och krishantering, särskilt i arbetet med flyktingbarnen. Dessutom ökar antalet barn med behov av stöd. Över huvud taget önskas fler utbildningar och kurser för att personalen ska känna sig tryggare och kunna ge det stöd som eleverna behöver.

Många sexåringar

Ärendet har ännu inte tagits upp i utbildnings- och kulturutskottet. Men Marita Friborg säger att det inte är någon nyhet att Kilenskolan är trångbodd.

– Främsta skälet är att det är många sexåringar i år, tre klasser, och yngre elever kräver större ytor i och med att de har större rörelsebehov.

– Elevantalet sjunker till höstterminen med ungefär 20 elever men året därpå går det upp igen. Därför behöver vi reda ut det här, säger förvaltningschefen.

När det gäller skolgården så räknar hon med att skolan ska få köpa in några grejer.

Förra veckan besökte Arbetsmiljöverket kommunen och Kilenskolan var en av två skolor som valdes ut för tillsyn. Vad den inspektionen leder till återstår att se.

– Vi får en muntlig feedback i slutet av månaden och senare kommer en skriftlig rapport, säger Friborg.

  • Jenny Allvin