16 apr 2014 12:16

07 jan 2015 12:10

Vårdnadsbidrag kan komma att införas

Bengt Sjöberg (M) tycks få gehör för sitt förslag om att införa kommunalt vårdnadsbidrag i Töreboda. Utbildnings- och kulturutskottet är i alla fall positivt.

Riksdagen tog 2008 beslut om en lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen möjliggör för föräldrar att vara hemma med barn i åldern ett till tre år. Det är frivilligt för kommuner att införa bidraget. Maximalt kan 3 000 skattefria kronor per barn och månad utgå i kommunal ersättning. Villkoret är att barnet inte är inskrivet i någon offentligt finansierad förskola.

Tillförordnad barn- och utbildningschef Marita Friborg konstaterar att det är stor variation i nyttjandegraden bland de kommuner i landet som har infört bidraget. När hon skrev sitt tjänstemannayttrande över Sjöbergs motion, i juni 2013, fanns 224 barn i aktuell ålder i Töreboda kommun.

Moderaternas tanke är att öka valfriheten för föräldrar att välja omsorg för sina barn. Frågan ska nu vidare till kommunstyrelsen.

Bengt Sjöberg (M) tycks få gehör för sitt förslag om att införa kommunalt vårdnadsbidrag i Töreboda. Utbildnings- och kulturutskottet är i alla fall positivt.

Riksdagen tog 2008 beslut om en lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen möjliggör för föräldrar att vara hemma med barn i åldern ett till tre år. Det är frivilligt för kommuner att införa bidraget. Maximalt kan 3 000 skattefria kronor per barn och månad utgå i kommunal ersättning. Villkoret är att barnet inte är inskrivet i någon offentligt finansierad förskola.

Tillförordnad barn- och utbildningschef Marita Friborg konstaterar att det är stor variation i nyttjandegraden bland de kommuner i landet som har infört bidraget. När hon skrev sitt tjänstemannayttrande över Sjöbergs motion, i juni 2013, fanns 224 barn i aktuell ålder i Töreboda kommun.

Moderaternas tanke är att öka valfriheten för föräldrar att välja omsorg för sina barn. Frågan ska nu vidare till kommunstyrelsen.