15 apr 2014 09:53

07 jan 2015 12:10

Törebodaföretag får exportstöd

Ett företag i Töreboda backas upp av staten i samband med export.

Källbergs industri AB i Töreboda tänker exportera torkad pulveriserad äggvita till Ryssland. Den statliga Exportkreditnämnden lovar nu att täcka förlusten om företaget inte skulle få betalt av köparen. Det framgår av ett beslut från nämnden.

Exportkreditnämnden är en myndighet som utfärdar garantier till svenska företag. Garantierna gäller främst export till riskfyllda marknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Men det kan även handla om export till exempelvis EU-länder eller USA, i fall där krediten löper på minst två år.

Ett företag i Töreboda backas upp av staten i samband med export.

Källbergs industri AB i Töreboda tänker exportera torkad pulveriserad äggvita till Ryssland. Den statliga Exportkreditnämnden lovar nu att täcka förlusten om företaget inte skulle få betalt av köparen. Det framgår av ett beslut från nämnden.

Exportkreditnämnden är en myndighet som utfärdar garantier till svenska företag. Garantierna gäller främst export till riskfyllda marknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Men det kan även handla om export till exempelvis EU-länder eller USA, i fall där krediten löper på minst två år.