11 apr 2014 21:22

23 jan 2015 14:34

Lyckat idrottsmöte

Onsdagskvällens möte med idrottsföreningar i Töreboda blev lyckat. Det tycker Andreas Fäger från arrangerande Sisu Idrottsutbildarna.

Nio föreningar var representerade och totalt medverkade 25 personer.

– Alla var eniga om att det skall bildas ett idrottsråd. Flera exempel lyftes fram och de känns intressanta att jobba vidare med. Det var band annat att ordna gemensamma utbildningar, inköp och projekt, berättar Andreas Fäger.

– Det diskuterades också en övergripande syn på sommar- och vinterprioriteringar för föreningarna. Syftet är att låta fler barn och ungdomar kunna delta i olika idrotter, så att de inte behöver välja idrott för tidigt.

Sisu visade siffror kring stöd samt ledartätheten i föreningarna. Kommunens representanter gick igenom det idrottspolitiska programmet och tyckte att en samlad allians skulle göra stor skillnad.

Nästa steg är att träffas och forma en grund.

– Alla var överrens om att alla föreningar i kommunen, måste prata mer i vi-form. En ungdom som slutar inom idrotten är en förlust för hela kommunen och inte bara den föreningen, säger Andreas Fäger.

Nio föreningar var representerade och totalt medverkade 25 personer.

– Alla var eniga om att det skall bildas ett idrottsråd. Flera exempel lyftes fram och de känns intressanta att jobba vidare med. Det var band annat att ordna gemensamma utbildningar, inköp och projekt, berättar Andreas Fäger.

– Det diskuterades också en övergripande syn på sommar- och vinterprioriteringar för föreningarna. Syftet är att låta fler barn och ungdomar kunna delta i olika idrotter, så att de inte behöver välja idrott för tidigt.

Sisu visade siffror kring stöd samt ledartätheten i föreningarna. Kommunens representanter gick igenom det idrottspolitiska programmet och tyckte att en samlad allians skulle göra stor skillnad.

Nästa steg är att träffas och forma en grund.

– Alla var överrens om att alla föreningar i kommunen, måste prata mer i vi-form. En ungdom som slutar inom idrotten är en förlust för hela kommunen och inte bara den föreningen, säger Andreas Fäger.

  • Jenny Allvin