09 apr 2014 20:48

07 jan 2015 11:57

Har öppet för lite

Länsstyrelsen har gjort en inspektion av överförmyndarverksamheten i Töreboda kommun.

Bland annat granskades stickprovsvis utvalda akter, de flesta utan anmärkning. Två akter behövde kompletteras med vissa uppgifter. Det allmänna diariet sköts alldeles utmärkt, enligt länsstyrelsen.

Expeditionen är öppen två timmar i veckan. Dessutom finns överförmyndaren anträffbar dagligen på mobiltelefonen. Här påminns om lagkravet på två timmars expeditionstid varje vardag. Vidare betonas vikten av att förvaltarskapen omprövas varje år och att överförmyndaren tar ett formellt beslut.

Vid fjolårets slut fanns 116 godmanskap, 7 förvaltarskap och 7 förmynderskap i kommunen. Dessutom 4 godmanskap för ensamkommande flyktingbarn. Under året har 4 särskilt förordnade vårdnadshavare utsetts.

Nuvarande överförmyndare, Lennart Ohlsson, har haft uppdraget sedan 1989. Kommunen avsätter en 30-procentig tjänst för verksamheten.

Bland annat granskades stickprovsvis utvalda akter, de flesta utan anmärkning. Två akter behövde kompletteras med vissa uppgifter. Det allmänna diariet sköts alldeles utmärkt, enligt länsstyrelsen.

Expeditionen är öppen två timmar i veckan. Dessutom finns överförmyndaren anträffbar dagligen på mobiltelefonen. Här påminns om lagkravet på två timmars expeditionstid varje vardag. Vidare betonas vikten av att förvaltarskapen omprövas varje år och att överförmyndaren tar ett formellt beslut.

Vid fjolårets slut fanns 116 godmanskap, 7 förvaltarskap och 7 förmynderskap i kommunen. Dessutom 4 godmanskap för ensamkommande flyktingbarn. Under året har 4 särskilt förordnade vårdnadshavare utsetts.

Nuvarande överförmyndare, Lennart Ohlsson, har haft uppdraget sedan 1989. Kommunen avsätter en 30-procentig tjänst för verksamheten.