01 apr 2014 08:51

07 jan 2015 12:10

Bygdens mannekänger i modevisning

På söndag anordnas modevisning och försäljning av second handkläder i Fägregården.

Mannekängerna kommer från bygden. Alla intäkter går till Svenska kyrkans fasteinsamling för insatser i katastrofdrabbade länder. Dagen är ett samarrangemang mellan Fägre sockenråd, Trästena sockenråd och Fägre kyrkliga syförening.

Mannekängerna kommer från bygden. Alla intäkter går till Svenska kyrkans fasteinsamling för insatser i katastrofdrabbade länder. Dagen är ett samarrangemang mellan Fägre sockenråd, Trästena sockenråd och Fägre kyrkliga syförening.