26 mar 2014 12:08

07 jan 2015 12:10

40-tal har sökt feriepraktik

Två veckor i kommunens verksamhet

Det är några dagar kvar till sista ansökningsdag för feriepraktikplatserna i Töreboda kommun. I år finns ett 90-tal platser totalt inom kommunens förvaltningar.

– Kommunen kommer att göra en extra satsning på ungdomar från Töreboda som går vårdcollege. Det gör att antalet platser kommer att minska något jämfört med förra året, då erbjöds det 100 platser, berättar Cindy Norlin på arbetsmarknadsenheten, som tar hand om ansökningarna.

– Hittills har det kommit in 40 anmälningar, vilket jag tycker visar stort intresse. De flesta ansökningarna brukar komma under de sista dagarna innan anmälningstiden går ut.

Platserna riktar sig till ungdomar som är födda mellan 1996 och 1998 men inte har fyllt 18 år när praktiken börjar. Platserna är indelade i tvåveckorsperioder och de ungdomar som tidigare inte har haft någon plats står först i kön. Annars lottas de ut.

Ersättningen för det jobb som ungdomarna utför är 40 kronor i timmen.

– Kommunen kommer att göra en extra satsning på ungdomar från Töreboda som går vårdcollege. Det gör att antalet platser kommer att minska något jämfört med förra året, då erbjöds det 100 platser, berättar Cindy Norlin på arbetsmarknadsenheten, som tar hand om ansökningarna.

– Hittills har det kommit in 40 anmälningar, vilket jag tycker visar stort intresse. De flesta ansökningarna brukar komma under de sista dagarna innan anmälningstiden går ut.

Platserna riktar sig till ungdomar som är födda mellan 1996 och 1998 men inte har fyllt 18 år när praktiken börjar. Platserna är indelade i tvåveckorsperioder och de ungdomar som tidigare inte har haft någon plats står först i kön. Annars lottas de ut.

Ersättningen för det jobb som ungdomarna utför är 40 kronor i timmen.