24 mar 2014 13:50

07 jan 2015 11:56

Vetenskapliga rådet granskar mördare

En rättpsykiatrisk undersökning har visat att en 27-årig Törebodabo, som åtalats för mord på 90-åriga Margareta Fimmerstad i Månsarud, inte lider av en allvarlig psykisk störning. Han kan därmed eventuellt dömas till ett fängelsestraff.

Socialstyrelsens rättsliga råd ska yttra sig i fallet. Men det är inte bara rättsliga rådet som ska behandla frågan, nu även det vetenskapliga rådet.

– Jag tycker det är bra att det görs en noggrann undersökning och analys av mannens hälsa. Sedan får vi se vad det slutar, hävdar försvarsadvokaten Thomas Berner.

Nästa sammanträde i tingsrätten är inplanerat till den 27 mars.

Till vetenskapliga råd på Socialstyrelsen utses personer med framstående skicklighet och beprövad erfarenhet inom olika vetenskapsgrenar som är av betydelse för Socialstyrelsens arbete.

Socialstyrelsens rättsliga råd ska yttra sig i fallet. Men det är inte bara rättsliga rådet som ska behandla frågan, nu även det vetenskapliga rådet.

– Jag tycker det är bra att det görs en noggrann undersökning och analys av mannens hälsa. Sedan får vi se vad det slutar, hävdar försvarsadvokaten Thomas Berner.

Nästa sammanträde i tingsrätten är inplanerat till den 27 mars.

Till vetenskapliga råd på Socialstyrelsen utses personer med framstående skicklighet och beprövad erfarenhet inom olika vetenskapsgrenar som är av betydelse för Socialstyrelsens arbete.

  • Per Warvlin