18 mar 2014 16:39

07 jan 2015 11:56

Vägen till en fest i Töreboda

Körkul med Da Capo-kören är rubriken på söndagens föreställning på teatern i Töreboda. Publiken får i fantasin följa ett antal personer från olika håll i världen till en gemensam fest – i Töreboda. På vägen sker olika händelser som skildras i sång.

Även en del av festen ryms i programmet och då förekommer såväl bordsvisor som allsång, precis som det kan vara på en festlig samvaro.

Som vanligt leds kören av Ingmar Gustafsson.

Körkul med Da Capo-kören är rubriken på söndagens föreställning på teatern i Töreboda. Publiken får i fantasin följa ett antal personer från olika håll i världen till en gemensam fest – i Töreboda. På vägen sker olika händelser som skildras i sång.

Även en del av festen ryms i programmet och då förekommer såväl bordsvisor som allsång, precis som det kan vara på en festlig samvaro.

Som vanligt leds kören av Ingmar Gustafsson.