05 mar 2014 16:34

07 jan 2015 12:09

Triventus Wind fick nobben igen

Det blev ett slutligt nej till vindkraftverk i Töreboda och Karlsborg.
Högsta förvaltningsdomstolen har valt att gå på samma linje som regeringen tidigare gjort.
Det blir ingen vindkraftspark för Triventus Wind.

Nu har också Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att det inte blir någon uppsättning av 14 vindkraftverk i Töreboda och Karlsborg som Triventus Wind önskat.

Högsta förvaltningsdomstolen har gått på samma linje som regeringen gjorde i sitt beslut från 14 februari 2013.

Efter regeringens beslut valde Triventus Wind Power AB att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade om att det skulle upphävas.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver bland annat i sitt beslut att den anser att det i målet inte har framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränser för det handlingsutrymme som finns i tillståndsärendet enligt miljöbalken.

Nu har också Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att det inte blir någon uppsättning av 14 vindkraftverk i Töreboda och Karlsborg som Triventus Wind önskat.

Högsta förvaltningsdomstolen har gått på samma linje som regeringen gjorde i sitt beslut från 14 februari 2013.

Efter regeringens beslut valde Triventus Wind Power AB att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade om att det skulle upphävas.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver bland annat i sitt beslut att den anser att det i målet inte har framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränser för det handlingsutrymme som finns i tillståndsärendet enligt miljöbalken.

  • Johanna Drath