26 feb 2014 12:58

07 jan 2015 11:55

"Vem ska stå för notan?"

I fem beslut på raken sa Moderaternas Gunnar Welin bestämt nej i fullmäktige. Det handlade om miljö- och byggnadsförvaltningens ändrade taxor.

Önskemålet från ansvarig nämnd var att fastställa taxorna för bland annat tillsyn enligt tobakslagen och miljöbalken till 820 kronor i timmen. Det är den faktiska kostnad som förvaltningen bedömer att tillsynen innebär. Restid och obefogade klagomål debiteras inte.

Törebodas fullmäktigepolitiker fastställde i stället timtaxorna till 650 kronor. Man var dock inte helt överens.

I debatten uttalade sig bland andra Vänsterpartiets Lars-Göran Asp.

– Täcker de 650 kronorna kostnaden man har? Annars smakar det illa om vi subventionerar tobakshandeln samtidigt som vi har tagit en policy om en rökfri kommun, sa han.

Gunnar Welin (M) stod för det förslag han varit med och lagt i miljö- och byggnadsnämnden.

– Vem ska betala när miljö och bygg inte får kostnadstäckning? Det blir ändå kommunen som får stå för notan, sa Welin (M).

Han spetsade till det med att han som rökare kan tycka att det är okej att kommunen täcker kostnaden för tillsyn enligt tobakslagen. Men menade att den som inte röker säkert inte tycker att det är någon god idé.

Efter att ha sagt nej till alla besluten ville Gunnar Welin förvissa sig om att han om ett år kunde återkomma med ”Vad var det jag sa?”.

Han begärde en protokollanteckning om att kommunen inte ska subventionera taxorna. Göran Johansson (C) skrev också under den.

Önskemålet från ansvarig nämnd var att fastställa taxorna för bland annat tillsyn enligt tobakslagen och miljöbalken till 820 kronor i timmen. Det är den faktiska kostnad som förvaltningen bedömer att tillsynen innebär. Restid och obefogade klagomål debiteras inte.

Törebodas fullmäktigepolitiker fastställde i stället timtaxorna till 650 kronor. Man var dock inte helt överens.

I debatten uttalade sig bland andra Vänsterpartiets Lars-Göran Asp.

– Täcker de 650 kronorna kostnaden man har? Annars smakar det illa om vi subventionerar tobakshandeln samtidigt som vi har tagit en policy om en rökfri kommun, sa han.

Gunnar Welin (M) stod för det förslag han varit med och lagt i miljö- och byggnadsnämnden.

– Vem ska betala när miljö och bygg inte får kostnadstäckning? Det blir ändå kommunen som får stå för notan, sa Welin (M).

Han spetsade till det med att han som rökare kan tycka att det är okej att kommunen täcker kostnaden för tillsyn enligt tobakslagen. Men menade att den som inte röker säkert inte tycker att det är någon god idé.

Efter att ha sagt nej till alla besluten ville Gunnar Welin förvissa sig om att han om ett år kunde återkomma med ”Vad var det jag sa?”.

Han begärde en protokollanteckning om att kommunen inte ska subventionera taxorna. Göran Johansson (C) skrev också under den.

  • Jenny Allvin