25 feb 2014 11:08

23 jan 2015 14:32

Han ska leda visionsarbetet

Gullspångs förra kommunchef ska leda Töreboda kommuns arbete med värdegrund, vision och målpaket. Torbjörn Johnson gav en presentation av projektet i fullmäktige i måndags kväll.

– I Värmland säger de att ”det ordnar sig alltid”, i Närke att ”det går aldrig”. Här frågar man: ”Kôstar det nåt?”

Och mycket riktigt; det kom frågor om prislappen. Dock fanns inga klara besked att ge, mer än att det inte handlar om några konsultlöner. Den tidigare vikarierande kommunchefen i Gullspång hyrs ut till grannkommunen. Utbildningar planeras till exempel för personalen, som får kompensera sig genom att ta ut ledighet på annan tid ”när det passar”. Dessutom ska en styrgrupp träffas regelbundet för att ta fram dokumentet, som också ska förankras ute i verksamheterna.

Allt ska vara klart till den nya mandatperioden, tanken är att få ett fullmäktigebeslut i början av 2015. Under frågestunden var ledamöterna engagerade, bland annat betonades vikten av att personalen känner sig delaktig. Lite apropå att Torbjörn Johnson berättat att alla måste kunna stå för kommunens värdegrund. De som inte gör det får vara beredda att lämna arbetsplatsen. Så har han hanterat det tidigare i alla fall.

Han framhöll dock att det inte är han som ska staka ut vägen. Det är politikerna i Töreboda som ska forma dokumentet.

En fråga från Gunnar Welin (M) möttes av – tystnad:

– Jag jobbade kommunalt i början av 1970-talet. Då fanns inte sånt här. Det funkade lika bra ändå. Kommentar?

Efter en stund nöjde sig Torbjörn Johnson med en jämförelse med idrottsvärlden. För nog tyckte man att det fanns bra skidåkare även på 1970-talet, menade han.

– I Värmland säger de att ”det ordnar sig alltid”, i Närke att ”det går aldrig”. Här frågar man: ”Kôstar det nåt?”

Och mycket riktigt; det kom frågor om prislappen. Dock fanns inga klara besked att ge, mer än att det inte handlar om några konsultlöner. Den tidigare vikarierande kommunchefen i Gullspång hyrs ut till grannkommunen. Utbildningar planeras till exempel för personalen, som får kompensera sig genom att ta ut ledighet på annan tid ”när det passar”. Dessutom ska en styrgrupp träffas regelbundet för att ta fram dokumentet, som också ska förankras ute i verksamheterna.

Allt ska vara klart till den nya mandatperioden, tanken är att få ett fullmäktigebeslut i början av 2015. Under frågestunden var ledamöterna engagerade, bland annat betonades vikten av att personalen känner sig delaktig. Lite apropå att Torbjörn Johnson berättat att alla måste kunna stå för kommunens värdegrund. De som inte gör det får vara beredda att lämna arbetsplatsen. Så har han hanterat det tidigare i alla fall.

Han framhöll dock att det inte är han som ska staka ut vägen. Det är politikerna i Töreboda som ska forma dokumentet.

En fråga från Gunnar Welin (M) möttes av – tystnad:

– Jag jobbade kommunalt i början av 1970-talet. Då fanns inte sånt här. Det funkade lika bra ändå. Kommentar?

Efter en stund nöjde sig Torbjörn Johnson med en jämförelse med idrottsvärlden. För nog tyckte man att det fanns bra skidåkare även på 1970-talet, menade han.

  • Jenny Allvin