25 feb 2014 11:10

07 jan 2015 11:55

Boendeplan antagen av fullmäktige

Kommunens program för boendeplanering 2013–2020 antogs av fullmäktige.

Anne-Marie Lundin (M) fick nu igenom sina yrkanden om att se till hela kommunen. Detta bland annat genom att ändra ”gästhamnen” till ”kommunens gästhamnar” och genom att lägga till idrottsplatserna även i Älgarås och Moholm. Tidigare stod det kort och gott att Töreshov ska utvecklas som mötesplats under rubriken prioriteringar.

Helt utan diskussion antogs förslaget till drogpolitiskt program samt kommunens idrottspolitiska program.

Anne-Marie Lundin (M) fick nu igenom sina yrkanden om att se till hela kommunen. Detta bland annat genom att ändra ”gästhamnen” till ”kommunens gästhamnar” och genom att lägga till idrottsplatserna även i Älgarås och Moholm. Tidigare stod det kort och gott att Töreshov ska utvecklas som mötesplats under rubriken prioriteringar.

Helt utan diskussion antogs förslaget till drogpolitiskt program samt kommunens idrottspolitiska program.